คลิกแผนที่เพื่อดูหลักสูตรที่เปิดสอน

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ทั้งหมด
1359 หลักสูตร

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนล่าสุด

ลำดับที่
จังหวัด
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิด
วันที่เริ่มอบรม
1 น่าน การเพาะเห็ดนางฟ้า ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. จังหวัดน่าน 2021-08-30
2 น่าน น้ำกระชายขาวน้ำผึ้งมะนาวเพื่อสุขภาพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. จังหวัดน่าน 2021-09-06
3 น่าน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. จังหวัดน่าน 2021-09-06
4 น่าน การเพาะเห็ดนางฟ้า ภูฎานดำ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. จังหวัดน่าน 2021-09-06
5 น่าน การเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. จังหวัดน่าน 2021-09-06
6 น่าน การเลี้ยงหมูหลุม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. จังหวัดน่าน 2021-09-01
7 อุทัยธานี ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 2021-08-21
8 อุทัยธานี งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 2021-08-13
9 เพชรบุรี งานก่ออิฐเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 2021-10-18
10 เพชรบุรี สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Word Press วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 2021-09-01
จัดทำโดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี