รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

ลำดับที่
จังหวัด
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิด
วันที่เริ่มอบรม
1 สุราษฎร์ธานี หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะประเภทหลังคาโครงเหล็ก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี - อำเภอดอนสัก 11 ส.ค. 2566
2 ปราจีนบุรี หลักสูตรการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2566
3 ปราจีนบุรี หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานต์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2566
4 ปราจีนบุรี หลักสูตรการประกอบอาหารว่าง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 27 พ.ค. 2566
5 นครศรีธรรมราช ตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 22 พ.ค. 2566
6 นครศรีธรรมราช ช่างเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 22 พ.ค. 2566
7 นครศรีธรรมราช ชุดติดกัน วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 22 พ.ค. 2566
8 นครศรีธรรมราช งานหล่อเรซิ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2566
9 สุราษฎร์ธานี ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 วิทยาลัยการอาชีพไชยา 20 พ.ค. 2566
10 เชียงราย เบเกอรี่ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 17 พ.ค. 2566
11 นครศรีธรรมราช การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 1 พ.ค. 2566
12 นครศรีธรรมราช การขายออนไลน์ วิยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 25 เม.ย. 2566
13 นครศรีธรรมราช การปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 1 เม.ย. 2566
14 นครศรีธรรมราช การปลูกไม้กระถาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 1 เม.ย. 2566
15 นครศรีธรรมราช การผลิตไม้ประดับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 1 เม.ย. 2566
16 นครศรีธรรมราช ตัดผมชาย วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 28 มี.ค. 2566
17 นครศรีธรรมราช การทำเบเกอรี่ วิทยาลัยเทคนิคสิชล 27 มี.ค. 2566
18 นครศรีธรรมราช การทำขนมไทย วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 23 มี.ค. 2566
19 นครศรีธรรมราช การตลาดออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 22 มี.ค. 2566
20 นครศรีธรรมราช การขับรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 20 มี.ค. 2566
21 นครศรีธรรมราช ไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 20 มี.ค. 2566
22 นครศรีธรรมราช เกล้าผม-ถักเปีย วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 20 มี.ค. 2566
23 นครศรีธรรมราช งานบริการจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 20 มี.ค. 2566
24 นครศรีธรรมราช งานเชื่อมเหล็กดัด วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 20 มี.ค. 2566
25 นครศรีธรรมราช เค้ก วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 20 มี.ค. 2566
26 นครศรีธรรมราช งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 20 มี.ค. 2566
27 นครศรีธรรมราช อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 20 มี.ค. 2566
28 นครศรีธรรมราช งานสีเฟอร์นิเจอร์ไม้ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 20 มี.ค. 2566
29 นครศรีธรรมราช งานปูนตกแต่งผิว วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 20 มี.ค. 2566
30 นครศรีธรรมราช งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 15 มี.ค. 2566
31 ระยอง ฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้านหุ่นยนต์และเสริมทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Coding) up-skill Re-skill New skill วิทยาลัยการอาชีพแกลง 14 มี.ค. 2566
32 นครศรีธรรมราช การทำปุ๋ยหมัก วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 13 มี.ค. 2566
33 นครศรีธรรมราช เล็บเจลสไตล์แฟชั่น วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 11 มี.ค. 2566
34 ระยอง ตัดผมชายเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 7 มี.ค. 2566
35 เชียงราย การทำขนม โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 6 มี.ค. 2566
36 ระยอง ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพวิ่ง(IoT) เพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดสมรรถนะวิชาชีพ Up-skill Re-skill New skill วิทยาลัยการอาชีพแกลง 1 มี.ค. 2566
37 ระยอง อาชีพบาริสต้า วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 27 ก.พ. 2566
38 เชียงราย งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 27 ก.พ. 2566
39 ระยอง ซอยผม-ดัดผม Advance วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 26 ก.พ. 2566
40 สุราษฎร์ธานี หลักสูตรการเกล้าผม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี - อำเภอเกาะสมุย 23 ก.พ. 2566
41 ระยอง ซอยผม-ดัดผมด้วยเครื่องดิจิตอล วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 20 ก.พ. 2566
42 ระยอง การต่อผม วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 20 ก.พ. 2566
43 นครศรีธรรมราช พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 20 ก.พ. 2566
44 นครศรีธรรมราช ตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงมาตรฐานสูง) วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 13 ก.พ. 2566
45 ระยอง ขับเคลื่อนการต่อยอดสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skillng Re-skillng New skill) ด้วยระบบที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย วิทยาลัยการอาชีพแกลง 7 ก.พ. 2566
46 แม่ฮ่องสอน ขนมไทยพื้นบ้าน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 5 ก.พ. 2566
47 นครศรีธรรมราช ขนมอบ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 4 ก.พ. 2566
48 เชียงราย กระเป๋าสตางค์ทำมือ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย 28 ม.ค. 2566
49 แม่ฮ่องสอน ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 28 ม.ค. 2566
50 นครศรีธรรมราช งานถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 28 ม.ค. 2566
51 แม่ฮ่องสอน ขับรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 23 ม.ค. 2566
52 ระยอง การตกแต่งกระเช้าและบรรจุของขวัญที่ระลึก วิทยาลัยเทคนิคระยอง 19 ม.ค. 2566
53 แม่ฮ่องสอน การทำขนมไทย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 9 ม.ค. 2566
54 สุราษฎร์ธานี หลักสูตรการทำกล้วยอบเนย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี - อำเภอเกาะสมุย 9 ม.ค. 2566
55 นครศรีธรรมราช จัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 7 ม.ค. 2566
56 แม่ฮ่องสอน งานกลึงชิ้นงานเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 7 ม.ค. 2566
57 แม่ฮ่องสอน ลวดลายฉลุโลหะ (ลายเครือเถา) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 7 ม.ค. 2566
58 แม่ฮ่องสอน ลวดลายฉลุโลหะ(ออกแบบลายประยุกต์) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 7 ม.ค. 2566
59 แม่ฮ่องสอน ลวดลายฉลุโลหะ(ลายใบสัปะรด) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 7 ม.ค. 2566
60 แม่ฮ่องสอน ลวดลายฉลุโลหะ(กระดาษ) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 7 ม.ค. 2566
61 แม่ฮ่องสอน ลวดลายฉลุโลหะ(แผ่นโลหะ) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 7 ม.ค. 2566
62 แม่ฮ่องสอน งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 6 ม.ค. 2566
63 แม่ฮ่องสอน งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 3 ม.ค. 2566
64 แม่ฮ่องสอน ติตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอที วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 3 ม.ค. 2566
65 แม่ฮ่องสอน โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 3 ม.ค. 2566
66 แม่ฮ่องสอน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 3 ม.ค. 2566
67 แม่ฮ่องสอน การสร้างเว็บไซต์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 3 ม.ค. 2566
68 แม่ฮ่องสอน โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 3 ม.ค. 2566
69 แม่ฮ่องสอน บัญชีซื้อขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 3 ม.ค. 2566
70 ระยอง ขับขี่ปลอดภัย วิทยาลัยการอาชีพแกลง 30 ธ.ค. 2565
71 แม่ฮ่องสอน ช่างบริการจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 29 ธ.ค. 2565
72 แม่ฮ่องสอน การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 29 ธ.ค. 2565
73 ระยอง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกหอย วิทยาลัยการอาชีพแกลง 26 ธ.ค. 2565
74 ระยอง เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง วิทยาลัยการอาชีพแกลง 26 ธ.ค. 2565
75 สระแก้ว ช่างเดินสายไฟในอาคาร กศน.อำเภอวังสมบูรณ์ 24 ธ.ค. 2565
76 นครศรีธรรมราช การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 22 ธ.ค. 2565
77 สระแก้ว ช่างทาสีภายในและภายนอกอาคาร กศน.อำเภอวังสมบูรณ์ 22 ธ.ค. 2565
78 เชียงราย ตัดผมชาย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 22 ธ.ค. 2565
79 ระยอง งานจับจีบและผูกผ้า วิทยาลัยการอาชีพแกลง 19 ธ.ค. 2565
80 ระยอง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง 19 ธ.ค. 2565
81 ระยอง งานซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ฯ วิทยาลัยการอาชีพแกลง 19 ธ.ค. 2565
82 ระยอง งานระบบสมาร์ทโฮม วิทยาลัยการอาชีพแกลง 19 ธ.ค. 2565
83 สระแก้ว ช่างเดินสายไฟในอาคาร กศน.อำเภอวังสมบูรณ์ 18 ธ.ค. 2565
84 ระยอง ยาดมสมุนไพร วิทยาลัยการอาชีพแกลง 16 ธ.ค. 2565
85 สระแก้ว หลักสูตรฝ้าเพดาน กศน.อำเภอคลองหาด 15 ธ.ค. 2565
86 สระแก้ว หลักสูตรช่างเชื่อม กศน.อำเภอวังสมบูรณ์ 15 ธ.ค. 2565
87 สระแก้ว หลักสูตรการทำพวงหรีด กศน.อำเภอคลองหาด 15 ธ.ค. 2565
88 ชุมพร ช่างทาสี กศน. อ.สวี 15 ธ.ค. 2565
89 สระแก้ว หลักสูตรการสานกระเป๋าพลาสติก กศน.อำเภอโคกสูง 14 ธ.ค. 2565
90 สระแก้ว หลักสูตรปูน กศน.อำเภอคลองหาด 14 ธ.ค. 2565
91 ระยอง เสื้อสตรีเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 13 ธ.ค. 2565
92 ระยอง เบเกอรี่เบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 13 ธ.ค. 2565
93 ระยอง ซอยผม-ดัดผมด้วยเครื่องดิจิตอล วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 13 ธ.ค. 2565
94 ระยอง ตัดผมชายเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 13 ธ.ค. 2565
95 ระยอง อาชีพบาริสต้า วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 10 ธ.ค. 2565
96 ระยอง Robot Lego วิทยาลัยการอาชีพแกลง 9 ธ.ค. 2565
97 สระแก้ว ช่างไม้ กศน.อำเภอวัฒนานคร 7 ธ.ค. 2565
98 ระยอง งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง 5 ธ.ค. 2565
99 ระยอง งานบำรุงรักษาระบบแสงสว่าง วิทยาลัยการอาชีพแกลง 5 ธ.ค. 2565
100 สระแก้ว ช่างปูนพื้นฐาน กศน.อำเภอวัฒนานคร 3 ธ.ค. 2565
101 สระแก้ว ผลิตภัณฑ์ปูนปั้น กศน.อำเภอวัฒนานคร 3 ธ.ค. 2565
102 สุราษฎร์ธานี ซ่อมบำรุงเครื่องเรือสปีดโบ๊ท OUT BOARD วิทยาลัยการอาชีพไชยา 2 ธ.ค. 2565
103 สระแก้ว หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม word press และเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ"Drone" วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 1 ธ.ค. 2565
104 สระแก้ว บัญชีธุรกิจบริการ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 1 ธ.ค. 2565
105 สระแก้ว บัญชีซื้อขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 1 ธ.ค. 2565
106 สระแก้ว โปรเเกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับงานธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 1 ธ.ค. 2565
107 สระแก้ว อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 1 ธ.ค. 2565
108 สระแก้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 1 ธ.ค. 2565
109 สระแก้ว โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 1 ธ.ค. 2565
110 สระแก้ว ช่างปูนพื้นฐาน กศน.อำเภอวัฒนานคร 1 ธ.ค. 2565
111 สระแก้ว ช่างเชื่อมไฟฟ้า กศน.อำเภอวัฒนานคร 1 ธ.ค. 2565
112 สระแก้ว โปรเเกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปออกเเบบงานนำเสนอ (Microsoft powerpoint) วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 1 ธ.ค. 2565
113 ระยอง ช่างปูน ก่อฉาบ สไตล์ลอฟท์ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 29 พ.ย. 2565
114 เชียงราย กระประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 19 พ.ย. 2565
115 ระยอง ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 18 พ.ย. 2565
116 ระยอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ฯ วิทยาลัยการอาชีพแกลง 18 พ.ย. 2565
117 แม่ฮ่องสอน การทำขนมไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษ 17 พ.ย. 2565
118 ระยอง งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 14 พ.ย. 2565
119 ระยอง เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 14 พ.ย. 2565
120 ระยอง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PJBL วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 14 พ.ย. 2565
121 ระยอง งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพแกลง 14 พ.ย. 2565
122 น่าน งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน 13 พ.ย. 2565
123 แม่ฮ่องสอน การจัดตกแต่งสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 12 พ.ย. 2565
124 ระยอง อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพแกลง 11 พ.ย. 2565
125 สุราษฎร์ธานี สร้างรายได้จาก Youtube ด้วยการเป็น Youtuber วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 6 พ.ย. 2565
126 สุราษฎร์ธานี งานปูกระเบื้อง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 6 พ.ย. 2565
127 น่าน งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก วิทยาลัยเทคนิคปัว 4 พ.ย. 2565
128 สุราษฎร์ธานี งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพไชยา 4 พ.ย. 2565
129 สุราษฎร์ธานี มัคคุเทศก์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 4 พ.ย. 2565
130 สุราษฎร์ธานี คอมพิวเตอร์เเละสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2 วิทยาลัยการอาชีพไชยา 4 พ.ย. 2565
131 เชียงราย ชุมนุมบาริสต้าน้อย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 3 พ.ย. 2565
132 สุราษฎร์ธานี เขียนเเบบเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพไชยา 3 พ.ย. 2565
133 สุราษฎร์ธานี การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพไชยา 3 พ.ย. 2565
134 สุราษฎร์ธานี บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 3 พ.ย. 2565
135 สุราษฎร์ธานี งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2 วิทยาลัยการอาชีพไชยา 3 พ.ย. 2565
136 สุราษฎร์ธานี หุ่นยนต์เบื้องต้น 2 วิทยาลัยการอาชีพไชยา 3 พ.ย. 2565
137 สุราษฎร์ธานี การขายเบื้องต้น 2 วิทยาลัยการอาชีพไชยา 2 พ.ย. 2565
138 สุราษฎร์ธานี เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 1 วิทยาลัยการอาชีพไชยา 2 พ.ย. 2565
139 นครศรีธรรมราช การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 1 พ.ย. 2565
140 ระยอง งานเครื่องมือกลเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 1 พ.ย. 2565
141 ระยอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 1 พ.ย. 2565
142 ระยอง งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 1 พ.ย. 2565
143 ระยอง ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 1 พ.ย. 2565
144 เชียงใหม่ งานเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
145 สุราษฎร์ธานี งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 1 พ.ย. 2565
146 สุราษฎร์ธานี งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 1 พ.ย. 2565
147 เชียงใหม่ ช่างซ่อมจักรยานยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
148 เชียงใหม่ งานเครื่องล่างรถยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
149 เชียงใหม่ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ทิก แม๊ก เบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
150 เชียงใหม่ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
151 เชียงใหม่ ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
152 เชียงใหม่ ช่างติดตั้ง ซ่อม และล้างเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
153 เชียงใหม่ ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
154 เชียงใหม่ ช่างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
155 เชียงใหม่ กางเกงชายสมัยนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
156 เชียงใหม่ การตัดเย็บกระเป๋าผ้า วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
157 เชียงใหม่ การตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้สำหรับเด็ก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
158 เชียงใหม่ การออกแบบ-ตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นเพื่อธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
159 เชียงใหม่ เทคนิคการสร้างแพทเทริ์น-ตัดเย็บเพื่ออาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
160 เชียงใหม่ อาหารไทย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
161 เชียงใหม่ ขนมอบ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
162 เชียงใหม่ อาหารนานาชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
163 สระแก้ว การทำลูกชิ้นไก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 1 พ.ย. 2565
164 เชียงใหม่ เทคนิคการตัดซอยผม ดัดผม เปลื่ยนสีผม วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
165 เชียงใหม่ การตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
166 เชียงใหม่ ตัดผมชายฟรีสไตล์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
167 เชียงใหม่ เทคนิคการซอยผม ตัดผมฟรีสไตล์ และทำสีแฟชั่น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
168 สระแก้ว การทำลูกชิ้นไก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 1 พ.ย. 2565
169 เชียงใหม่ การสระผม เซ็ทผม การนวดสปาหน้าและแต่งหน้า วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
170 เชียงใหม่ สักคิ้วลายเส้น 6 มิติ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
171 เชียงใหม่ สักคิ้วสไลด์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
172 เชียงใหม่ การปลูกพืชไร้ดิน/การเพาะต้นอ่อนพืช/การเพาะเห็ดเศรษกิจ(เห็ดนางฟ้า) วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
173 เชียงใหม่ การจัดสวนสายขนาดเล็ก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
174 เชียงใหม่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
175 เชียงใหม่ ภาษาอังฤษพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
176 เชียงใหม่ ภาษาเกาหลีเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
177 เชียงใหม่ การใช้งานเครื่องมือ Google Workspace for Education วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
178 เชียงใหม่ พิมพ์สัมผัสภาษาไทย ภาษาอังกฤษและการพิมพ์หนังสือราชการ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
179 เชียงใหม่ การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
180 เชียงใหม่ การบัญชีธุรกิจบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
181 เชียงใหม่ PhotoShop, Ai งานกราฟิกเพื่อการส่งเสริมอาชีพและธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
182 เชียงใหม่ การสร้างสื่อโฆษณาออนไลน์และการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
183 เชียงใหม่ การเพ้นท์สี วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
184 เชียงใหม่ งานเครื่องหนังเพื่อการส่งเสริมการส่งเสริมอาชีพและธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
185 เชียงใหม่ ขับร้อง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
186 เชียงใหม่ กีต้าร์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
187 เชียงใหม่ งานหนัง(ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด) วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
188 เชียงใหม่ ลีลาศเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 พ.ย. 2565
189 สระแก้ว งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 30 ต.ค. 2565
190 สุราษฎร์ธานี งานเทคนิคเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพไชยา 27 ต.ค. 2565
191 สุราษฎร์ธานี การบัญชีเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพไชยา 27 ต.ค. 2565
192 ระยอง หลักสูตรระยะสั้น ตรอ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง 22 ต.ค. 2565
193 เชียงราย งานบริการจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเทิง 18 ต.ค. 2565
194 สระแก้ว งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ต.ค. 2565
195 สระแก้ว โปรเเกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร Microsoft Word วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ต.ค. 2565
196 สระแก้ว งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ต.ค. 2565
197 ระยอง งานวัดละเอียด วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 17 ต.ค. 2565
198 ระยอง เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 17 ต.ค. 2565
199 ระยอง การบัญชีธุรกิจบริการสำหรับเจ้าของคนเดียว วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 17 ต.ค. 2565
200 ระยอง พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย) วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 17 ต.ค. 2565
201 ระยอง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 17 ต.ค. 2565
202 ระยอง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 17 ต.ค. 2565
203 ระยอง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 17 ต.ค. 2565
204 เชียงราย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก วิทยาลัยเทคนิคเทิง 17 ต.ค. 2565
205 เชียงราย งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล วิทยาลัยเทคนิคเทิง 17 ต.ค. 2565
206 เชียงราย งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยเทคนิคเทิง 17 ต.ค. 2565
207 เชียงราย บัญชีซื้อขายสินค้าธุรกิจเจ้าของคนเดียว วิทยาลัยเทคนิคเทิง 17 ต.ค. 2565
208 เชียงราย งานเขียนแบบเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเทิง 17 ต.ค. 2565
209 เชียงราย งานปูนตกแต่งผิว วิทยาลัยเทคนิคเทิง 17 ต.ค. 2565
210 เชียงราย งานซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคเทิง 17 ต.ค. 2565
211 เชียงราย พิมพ์ดีดไทย อังกฤษพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคเทิง 17 ต.ค. 2565
212 เชียงราย งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเทิง 17 ต.ค. 2565
213 เชียงราย บัญชีธุรกิจบริการ วิทยาลัยเทคนิคเทิง 17 ต.ค. 2565
214 เชียงราย งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคเทิง 17 ต.ค. 2565
215 สุราษฎร์ธานี พัฒนากำลังคนสู่ทักษะอาชีพด้านช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 16 ต.ค. 2565
216 สุราษฎร์ธานี พัฒนากำลังคนสู่ทักษะอาชีพด้านการใช้ระบบ PLC ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพไชยา 16 ต.ค. 2565
217 สุราษฎร์ธานี พัฒนากำลังคนสู่ทักษะอาชีพด้วยโปรแกรมนำเสนอ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 16 ต.ค. 2565
218 สุราษฎร์ธานี โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 15 ต.ค. 2565
219 สุราษฎร์ธานี งานขับรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 3 ต.ค. 2565
220 สุราษฎร์ธานี งานบริการจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 3 ต.ค. 2565
221 สุราษฎร์ธานี งานเตรียมพื้นสีรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 3 ต.ค. 2565
222 สุราษฎร์ธานี ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 3 ต.ค. 2565
223 สุราษฎร์ธานี งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 3 ต.ค. 2565
224 สุราษฎร์ธานี โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปออกแบบงานนำเสนอ Microsoft Power Point วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 3 ต.ค. 2565
225 สุราษฎร์ธานี สร้างกราฟฟิกวีดีทัศน์นำเสนอ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 3 ต.ค. 2565
226 สุราษฎร์ธานี ขนมไทยชาววัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 3 ต.ค. 2565
227 สุราษฎร์ธานี แต่งหน้าเค้ก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 3 ต.ค. 2565
228 สุราษฎร์ธานี ธุรกิจ ซัก อบ รีด วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 3 ต.ค. 2565
229 นครศรีธรรมราช งานปักลวดลาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 3 ต.ค. 2565
230 สระแก้ว หลักสูตรเอากาศยานไร้คนขับด้านการเกษตร "Drone" วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 1 ต.ค. 2565
231 สระแก้ว การผสมเทียมปลาตะเพียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 1 ต.ค. 2565
232 มหาสารคาม อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยการอาชีพพยัคภูมิพิสัย 1 ต.ค. 2565
233 มหาสารคาม ขนมไทย วิทยาลัยการอาชีพพยัคภูมิพิสัย 1 ต.ค. 2565
234 สระแก้ว การผลิตอ้อยข้อตาปราศจากโรคใบขาว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 1 ต.ค. 2565

Copyright © 2021 ระบบ CEC ออกแบบและพัฒนาระบบโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี. All rights reserved.