รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่
จังหวัด
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิด
วันที่เริ่มอบรม
1 ภูเก็ต กาแฟสด วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 10 ธ.ค. 2566
2 ภูเก็ต เสื้อสมันนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 28 พ.ย. 2566
3 ภูเก็ต เทคนิคการฟอกสีเเละทำสีบนเส้นผม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 28 พ.ย. 2566
4 ภูเก็ต เสื้อเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 ต.ค. 2566
5 ภูเก็ต เทคนิคการฟอกสีเเละทำสีบนเส้นผม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
6 ภูเก็ต การสปาหน้ากับเทคโนโลยีความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
7 ภูเก็ต เทคนิคการตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
8 ภูเก็ต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
9 ภูเก็ต งานประดิษฐ์ของชำร่วยเเละขอที่ระลึก วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
10 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์เเละสารสนเทศเพื่องานอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
11 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
12 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์กราฟฟิกพื้นฐาน 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
13 ภูเก็ต อาหารพื้นเมือง 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
14 ภูเก็ต อาหารพื้นเมือง 4 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
15 ภูเก็ต งานบริการรถจักรยานยนต์ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
16 ภูเก็ต การตัดผมชาย 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
17 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16 ต.ค. 2566
18 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16 ต.ค. 2566
19 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16 ต.ค. 2566
20 ภูเก็ต ขนมอบ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 16 ต.ค. 2566
21 ภูเก็ต ตัดเล็บเพ้นเล็บ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 13 ต.ค. 2566

Copyright © 2021 ระบบ CEC ออกแบบและพัฒนาระบบโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี. All rights reserved.