คลิกแผนที่เพื่อดูหลักสูตรที่เปิดสอน

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ทั้งหมด

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนล่าสุด

ลำดับที่
จังหวัด
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิด
วันที่เริ่มอบรม
1 กาญจนบุรี asd 444 30 ก.ย. 2565
2 น่าน งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน 29 ก.ย. 2565
3 ชัยนาท อาหารว่างประเภทคาว วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 28 ก.ย. 2565
4 ชัยนาท อาหารว่างประเภทหวาน วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 28 ก.ย. 2565
5 ระยอง ชงเครื่องดื่มปาร์ตี้ไร้แอลกอฮอล์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 25 ก.ย. 2565
6 อุทัยธานี การจัดแจกันดอกไม้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 24 ก.ย. 2565
7 ศรีสะเกษ การสร้างรายได้ ผ่าน Platform Online วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 24 ก.ย. 2565
8 สุโขทัย การจัดดอกไม้เพื่องานอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 22 ก.ย. 2565
9 ระยอง เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องจักร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 21 ก.ย. 2565
10 ตราด การฝึกอบรมการจัดดอกไม้ในงานพิธีและโอกาสต่างๆ (รุ่นที่ 1) วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 21 ก.ย. 2565