รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

ลำดับที่
จังหวัด
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิด
วันที่เริ่มอบรม
1 กาญจนบุรี asd 444 30 ก.ย. 2565
2 น่าน งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน 29 ก.ย. 2565
3 ชัยนาท อาหารว่างประเภทคาว วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 28 ก.ย. 2565
4 ชัยนาท อาหารว่างประเภทหวาน วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 28 ก.ย. 2565
5 ระยอง ชงเครื่องดื่มปาร์ตี้ไร้แอลกอฮอล์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 25 ก.ย. 2565
6 อุทัยธานี การจัดแจกันดอกไม้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 24 ก.ย. 2565
7 ศรีสะเกษ การสร้างรายได้ ผ่าน Platform Online วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 24 ก.ย. 2565
8 สุโขทัย การจัดดอกไม้เพื่องานอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 22 ก.ย. 2565
9 ระยอง เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องจักร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 21 ก.ย. 2565
10 ตราด การฝึกอบรมการจัดดอกไม้ในงานพิธีและโอกาสต่างๆ (รุ่นที่ 1) วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 21 ก.ย. 2565
11 ตราด การฝึกอบรมการจัดดอกไม้ในงานพิธีและโอกาสต่างๆ (รุ่นที่ 2) วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 21 ก.ย. 2565
12 น่าน เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน 19 ก.ย. 2565
13 น่าน ขนมไทยชาววัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน 19 ก.ย. 2565
14 เชียงใหม่ มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 19 ก.ย. 2565
15 เชียงใหม่ ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้อง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 19 ก.ย. 2565
16 เชียงใหม่ งานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 19 ก.ย. 2565
17 เชียงใหม่ งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น (ฺBasic Welding) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 19 ก.ย. 2565
18 สกลนคร ขาหมูตุ๋นเพื่อการค้า วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 19 ก.ย. 2565
19 สกลนคร น้ำพันซ์สมุนไพร วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 19 ก.ย. 2565
20 สกลนคร ขนมไทยลูกชุบ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 19 ก.ย. 2565
21 สกลนคร หมูโสร่ง วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 19 ก.ย. 2565
22 ระยอง โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 19 ก.ย. 2565
23 ระยอง การใช้โปรแกรมบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 19 ก.ย. 2565
24 อุดรธานี งานจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 19 ก.ย. 2565
25 ระยอง การทำผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 17 ก.ย. 2565
26 ยะลา จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดี วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 17 ก.ย. 2565
27 ยะลา งานประดิษฐ์ของชำร่วย วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 17 ก.ย. 2565
28 อุดรธานี ขนมจีบ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 15 ก.ย. 2565
29 สระบุรี การวาดภาพสีน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 14 ก.ย. 2565
30 สระบุรี หลักสูตรการผสมเครื่องดื่มและการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 14 ก.ย. 2565
31 สุโขทัย วิชาล้างเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 13 ก.ย. 2565
32 อุดรธานี ซาลาเปา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 13 ก.ย. 2565
33 จันทบุรี ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 12 ก.ย. 2565
34 ภูเก็ต ขนมพื้นเมือง (เกี่ยมโก้ย) วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 11 ก.ย. 2565
35 กำแพงเพชร เต้าฮวยฟรุตสลัด เต้าหู้นมสด วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 11 ก.ย. 2565
36 กำแพงเพชร งานหัตถศิลป์เชือกถัก มาคราเม่ (Macrame) วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 11 ก.ย. 2565
37 สุรินทร์ เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกทักษะเป็นบาริสต้า วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 11 ก.ย. 2565
38 ภูเก็ต เบอเกอรี่ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 10 ก.ย. 2565
39 อุทัยธานี การสานตะกร้าหวายเทียม วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 10 ก.ย. 2565
40 ภูเก็ต กล่องไม้อเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 10 ก.ย. 2565
41 ภูเก็ต ขนมพื้นเมือง (อังกู๊) วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 10 ก.ย. 2565
42 ภูเก็ต การตัดเย็บกระเป๋าสะพายอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 10 ก.ย. 2565
43 ภูเก็ต เทคนิคแต่งหน้าสำหรับการทำงาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 10 ก.ย. 2565
44 อ่างทอง งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 10 ก.ย. 2565
45 ลำปาง งานใบตองเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 10 ก.ย. 2565
46 ภูเก็ต โคงการสร้างสื่อโฆษณาด้วย Infographic ต่อยอดธุรกิจออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 10 ก.ย. 2565
47 ระยอง การติดตั้งแผ่นผนังและหลังคาเหล็กเมทัลชีทเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 10 ก.ย. 2565
48 สิงห์บุรี งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 10 ก.ย. 2565
49 สกลนคร ขนมถ้วยและน้ำม่วงชื่น วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 7 ก.ย. 2565
50 สิงห์บุรี อาหารไทยพื้นบ้าน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 5 ก.ย. 2565
51 มุกดาหาร การออกแบบงานกราฟิก Photoshop วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 3 ก.ย. 2565
52 มุกดาหาร การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 3 ก.ย. 2565
53 อ่างทอง พื้นฐานการขายสิ้นค้าออนไลน์บน Shopee วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 3 ก.ย. 2565
54 สิงห์บุรี การทำดินผสมและปุ๋ยหมัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 3 ก.ย. 2565
55 อ่างทอง คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 3 ก.ย. 2565
56 สิงห์บุรี อาหารไทย 4 ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ก.ย. 2565
57 แม่ฮ่องสอน จักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 3 ก.ย. 2565
58 น่าน งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 1 ก.ย. 2565
59 น่าน ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 1 ก.ย. 2565
60 บุรีรัมย์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเดซล วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 1 ก.ย. 2565
61 สิงห์บุรี การเพาะและขยายพันธุ์ปลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 1 ก.ย. 2565
62 สงขลา หลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการออนไลน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 1 ก.ย. 2565
63 ภูเก็ต การทำอาหารนานาชาติ กศน. จังหวัดภูเก็ต 1 ก.ย. 2565
64 ภูเก็ต ช่างขัดไฟหน้ารถ กศน. จังหวัดภูเก็ต 1 ก.ย. 2565
65 มหาสารคาม การเพาะเห็ดเพื่อการค้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 1 ก.ย. 2565
66 มหาสารคาม การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 1 ก.ย. 2565
67 มหาสารคาม ตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 1 ก.ย. 2565
68 สิงห์บุรี การเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่2 30 ส.ค. 2565
69 ลำปาง จัดช่อดอกไม้แสดงความยินดี วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 30 ส.ค. 2565
70 ระยอง อาชีพติดตั้งผนังมวลเบา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 29 ส.ค. 2565
71 เลย การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคเลย 29 ส.ค. 2565
72 ลำปาง เสื้อเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 29 ส.ค. 2565
73 ภูเก็ต กิจกรรมการขายออนไลน์ให้ปัง ด้วยสื่อดังมาเเรง Tik Tok วิทยาลัยเทคนิคถลาง 29 ส.ค. 2565
74 ภูเก็ต ระบบควบคุมฟาร์มเกษตรด้วย IOT วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 27 ส.ค. 2565
75 ภูเก็ต สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรเเกรม Ms Publisher วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 27 ส.ค. 2565
76 ภูเก็ต ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 26 ส.ค. 2565
77 ภูเก็ต worksshop นักไลฟ์สด วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 26 ส.ค. 2565
78 ภูเก็ต ของชำร่วย เเละของที่ระลึก กศน. จังหวัดภูเก็ต 26 ส.ค. 2565
79 ภูเก็ต การร้อยมาลัยดอกไม้สด กศน. จังหวัดภูเก็ต 26 ส.ค. 2565
80 ภูเก็ต การทำผ้าพิมพ์ใบไม้ กศน. จังหวัดภูเก็ต 26 ส.ค. 2565
81 ภูเก็ต ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 25 ส.ค. 2565
82 ภูเก็ต การผสมเครื่องดื่มม็อกเทล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 25 ส.ค. 2565
83 ภูเก็ต อาหารว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 25 ส.ค. 2565
84 ภูเก็ต ยวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 25 ส.ค. 2565
85 ภูเก็ต การร้อยมาลัย-การจัดดอกไม้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 25 ส.ค. 2565
86 ภูเก็ต ผ้ามัดย้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 25 ส.ค. 2565
87 ภูเก็ต การสกรีนผ้าเเละการเขียนผ้าบาติก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 25 ส.ค. 2565
88 ภูเก็ต สนามบินเเหล่งการเรียนรู้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 25 ส.ค. 2565
89 ภูเก็ต บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 25 ส.ค. 2565
90 ภูเก็ต การขยายพันธุ์พิชพื้นถิ่น เฟื้องฟ้า กศน. จังหวัดภูเก็ต 25 ส.ค. 2565
91 ภูเก็ต การจับจีบผ้าเเละการผูกผ้า กศน. จังหวัดภูเก็ต 24 ส.ค. 2565
92 นครราชสีมา ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 24 ส.ค. 2565
93 ภูเก็ต ขายสินค้าออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 23 ส.ค. 2565
94 ภูเก็ต ดอกกุหลาบไหมพรหม กศน. จังหวัดภูเก็ต 23 ส.ค. 2565
95 ภูเก็ต การสร้างชิ้นงานจากผ้าปาเต๊ะ กศน. จังหวัดภูเก็ต 23 ส.ค. 2565
96 สุโขทัย การขยายพันธ์ุพืช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 23 ส.ค. 2565
97 ชัยภูมิ งานติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 22 ส.ค. 2565
98 ชัยภูมิ งานติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 22 ส.ค. 2565
99 ภูเก็ต ปักริบบิ้นการเป๋าสาน กศน. จังหวัดภูเก็ต 22 ส.ค. 2565
100 แม่ฮ่องสอน งานก่อผนังโชว์แนว เรือนจำ 22 ส.ค. 2565
101 ภูเก็ต การเย็บกระเป๋าแก้วเยติ กศน. จังหวัดภูเก็ต 21 ส.ค. 2565
102 น่าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 20 ส.ค. 2565
103 ภูเก็ต การทำเล็บเบื่องต้น วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 20 ส.ค. 2565
104 ภูเก็ต การทำสบู่สมุนไพร จากใบกัญชา สูตรระเบิดขึ้ไคลเพื่อิวขาว กศน. จังหวัดภูเก็ต 19 ส.ค. 2565
105 ภูเก็ต กระเป๋าถือแฟนซี กศน. จังหวัดภูเก็ต 19 ส.ค. 2565
106 ภูเก็ต การเย็บกระโปรงปาเต๊ะชายระบายเเฮนเมค กศน. จังหวัดภูเก็ต 17 ส.ค. 2565
107 พัทลุง การทำขนมดอกจอก กศน.อำเภอตะโหมด 17 ส.ค. 2565
108 พัทลุง การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำผึ้ง กศน.อำเภอตะโหมด 16 ส.ค. 2565
109 พัทลุง การทำปลาส้ม กศน.อำเภอตะโหมด 16 ส.ค. 2565
110 พัทลุง การทำขนมกะหรี่ปั๊บ กศน.อำเภอตะโหมด 16 ส.ค. 2565
111 พัทลุง การทำน้ำพริกสมุนไพร กศน.อำเภอตะโหมด 16 ส.ค. 2565
112 พัทลุง การทำแกงไตปลาแห้ง กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 15 ส.ค. 2565
113 พัทลุง การทำแกงไตปลาแห้ง กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 15 ส.ค. 2565
114 พัทลุง การทำขนมไทยประเภทนึ่ง กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 15 ส.ค. 2565
115 ภูเก็ต การสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ กศน. จังหวัดภูเก็ต 15 ส.ค. 2565
116 พัทลุง การทำแกงไตปลาแห้ง กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 15 ส.ค. 2565
117 พัทลุง การทำน้ำพริกสมุนไพร กศน.อำเภอกงหรา 13 ส.ค. 2565
118 พัทลุง การทำแกงไตปลาแห้ง กศน.อำเภอกงหรา 13 ส.ค. 2565
119 พัทลุง การทำน้ำพริกกาบหมาก กศน.อำเภอกงหรา 13 ส.ค. 2565
120 พัทลุง การทำหมูฝอย กศน.อำเภอกงหรา 13 ส.ค. 2565
121 พัทลุง การทำแกงไตปลาแห้ง กศน.อำเภอกงหรา 13 ส.ค. 2565
122 พัทลุง การทำชนมอบ(คัพเค้ก) กศน.อำเภอศรีบรรพต 13 ส.ค. 2565
123 พัทลุง การเลี้ยงผึ้งชันโรง กศน.อำเภอศรีบรรพต 13 ส.ค. 2565
124 พัทลุง การขยายพันธุ์พืชเพื่อการขยาย กศน.อำเภอศรีบรรพต 13 ส.ค. 2565
125 แม่ฮ่องสอน เครื่องยนต์เล็ก วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 13 ส.ค. 2565
126 แม่ฮ่องสอน เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 13 ส.ค. 2565
127 แม่ฮ่องสอน การทำอาหารไทย วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 13 ส.ค. 2565
128 พัทลุง การเพาะพันธ์ุไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 12 ส.ค. 2565
129 พัทลุง การเพาะพันธ์ุไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 12 ส.ค. 2565
130 พัทลุง การเพาะพันธ์ุไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 12 ส.ค. 2565
131 พัทลุง การทำขนมไทยพื้นบ้าน กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 11 ส.ค. 2565
132 พัทลุง การทำเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ไผ่ กศน.อำเภอตะโหมด 11 ส.ค. 2565
133 พัทลุง การทำไม้กวาดดอกหญ้า กศน.อำเภอตะโหมด 11 ส.ค. 2565
134 พัทลุง การเพาะพันธ์ุไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้(สละ) กศน.อำเภอเขาชัยสน 10 ส.ค. 2565
135 พัทลุง การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นเชือก กศน.อำเภอกงหรา 10 ส.ค. 2565
136 พัทลุง การทำน้ำพริกหลากรส กศน.อำเภอกงหรา 10 ส.ค. 2565
137 พัทลุง การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม กศน.อำเภอกงหรา 10 ส.ค. 2565
138 พัทลุง การเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น กศน.อำเภอกงหรา 10 ส.ค. 2565
139 พัทลุง การทำขันหมากอิสลาม กศน.อำเภอกงหรา 10 ส.ค. 2565
140 พัทลุง การทำน้ำพริกหลากรส กศน.อำเภอกงหรา 10 ส.ค. 2565
141 พัทลุง การทำอาหารขนม กศน.อำเภอกงหรา 10 ส.ค. 2565
142 พัทลุง การทำขนมทองม้วน กศน.อำเภอตะโหมด 10 ส.ค. 2565
143 พัทลุง การเพาะพันธ์ุไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพสร้างรายได้ไม้พะยอม กศน.อำเภอตะโหมด 10 ส.ค. 2565
144 พัทลุง การทำดินพร้อมปลูก กศน.อำเภอศรีบรรพต 9 ส.ค. 2565
145 ภูเก็ต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
146 ภูเก็ต ช่างไม้ DIY เบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
147 พัทลุง การเพาะพันธ์ุไม้พื้นถิ่น กศน.อำเภอศรีบรรพต 8 ส.ค. 2565
148 พัทลุง การทำดินพร้อมปลูก กศน.อำเภอศรีบรรพต 8 ส.ค. 2565
149 พัทลุง การเพาะพันธ์ุไม้พื้นถิ่น กศน.อำเภอศรีบรรพต 8 ส.ค. 2565
150 พัทลุง การเพาะพันธ์ุไม้พื้นถิ่น กศน.อำเภอศรีบรรพต 8 ส.ค. 2565
151 ภูเก็ต งานบริการจักรยานยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
152 ภูเก็ต งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
153 ภูเก็ต โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก แบเวคเตอร์ Adobe illustrator วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
154 ภูเก็ต โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
155 ภูเก็ต เสื้อสมัยนิยม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
156 ภูเก็ต กระโปรงเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
157 ภูเก็ต กางเกงสตรีเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
158 ภูเก็ต ชุดติดกัน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
159 ภูเก็ต ขนมไทย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
160 ภูเก็ต อาหารไทยยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
161 ภูเก็ต อาหารนานาชาติยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
162 ภูเก็ต เทคนิคการฟอกสีและทำสีบนเส้นผม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
163 ภูเก็ต ตัดผมซอยผมหญิงขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
164 ภูเก็ต ต่อเล็บเพ้นท์เล็บ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
165 ภูเก็ต ตัดผมชายพื้นฐานทรงมาตรฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
166 ภูเก็ต เทคนิคการตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
167 ภูเก็ต ดนตรีสากล วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 8 ส.ค. 2565
168 ภูเก็ต ซาลาเปา วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 7 ส.ค. 2565
169 ภูเก็ต สิงห์เหนือเสือใต้ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 7 ส.ค. 2565
170 ภูเก็ต เทคนิคการแต่งจาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 7 ส.ค. 2565
171 มุกดาหาร คุกกี้ (โฮมเมด) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 6 ส.ค. 2565
172 มุกดาหาร ขนมเปี้ยะ (ฟิวชั่น) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 6 ส.ค. 2565
173 มุกดาหาร ไบค์เซอร์วิส (Bike Services) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 6 ส.ค. 2565
174 มุกดาหาร งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 6 ส.ค. 2565
175 มุกดาหาร งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 6 ส.ค. 2565
176 มุกดาหาร งานเชื่อมท่อด้วยแก๊ส วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 6 ส.ค. 2565
177 มุกดาหาร งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 6 ส.ค. 2565
178 มุกดาหาร งานเขียนแบบอาคารด้วยโปรแกรม SketchUP วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 6 ส.ค. 2565
179 มุกดาหาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 6 ส.ค. 2565
180 มุกดาหาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 6 ส.ค. 2565
181 ลำปาง ขนมไทยชาววัง วิทยาลัยการอาชีพเถิน 6 ส.ค. 2565
182 ลำปาง คุกกี้ วิทยาลัยการอาชีพเถิน 6 ส.ค. 2565
183 ภูเก็ต สเต็กยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 5 ส.ค. 2565
184 สระแก้ว การแปรรูปผลิตภัณฑ์สันตว์ (ไส้กรอกไก่) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 2 ส.ค. 2565
185 ภูเก็ต การทำยาดมสมุนไพร กศน. จังหวัดภูเก็ต 30 ก.ค. 2565
186 ภูเก็ต การทำขนมไทย กศน. จังหวัดภูเก็ต 29 ก.ค. 2565
187 ภูเก็ต การตัดเย็บตะกร้าผ้าแฮนเมค กศน. จังหวัดภูเก็ต 28 ก.ค. 2565
188 ภูเก็ต การทำสบู่สมุนไพร กศน. จังหวัดภูเก็ต 27 ก.ค. 2565
189 ภูเก็ต การสร้างชิ้นงานจากผ้าปาเต๊ะ กศน. จังหวัดภูเก็ต 25 ก.ค. 2565
190 น่าน ขนมอบ ขนมไทย ยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 23 ก.ค. 2565
191 น่าน งานจักรยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 23 ก.ค. 2565
192 น่าน ติดตั้งโซล่าเซลล์ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 23 ก.ค. 2565
193 น่าน การสกรีนสร้างรายได้ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 23 ก.ค. 2565
194 น่าน การออกแบบและสกรีนเสื้อ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 23 ก.ค. 2565
195 ระยอง อาหารแพลนต์เบสด์(Plant-based) วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 22 ก.ค. 2565
196 ภูเก็ต การทำกระเป๋าคุณนาย กศน. จังหวัดภูเก็ต 22 ก.ค. 2565
197 ภูเก็ต การทำเคยเจี้ยน เเละเมนูน้ำพริก กศน. จังหวัดภูเก็ต 22 ก.ค. 2565
198 ภูเก็ต ช่างเชื่อมเหล็ก กศน. จังหวัดภูเก็ต 21 ก.ค. 2565
199 ภูเก็ต การตัดเย็บเสื่อผีเสื่อแฮนเมค กศน. จังหวัดภูเก็ต 20 ก.ค. 2565
200 ภูเก็ต การตัดเย็บเสื้อคอจีน กศน. จังหวัดภูเก็ต 20 ก.ค. 2565
201 ภูเก็ต กระเป๋าหูรูด กศน. จังหวัดภูเก็ต 20 ก.ค. 2565
202 แม่ฮ่องสอน การทำอาหารไทย วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 20 ก.ค. 2565
203 ร้อยเอ็ด งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 18 ก.ค. 2565
204 พัทลุง การพิมพ์ผ้าบาติกลายขอพระราชทาน กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 18 ก.ค. 2565
205 ภูเก็ต การเย็บถุงใส่ขวดน้ำแฮนเมด กศน. จังหวัดภูเก็ต 18 ก.ค. 2565
206 ภูเก็ต การตัดเย็บกระเป๋าใส่เหรียญ กศน. จังหวัดภูเก็ต 18 ก.ค. 2565
207 ภูเก็ต ช่างไม้เบื้องต้น กศน. จังหวัดภูเก็ต 16 ก.ค. 2565
208 ภูเก็ต การทำขนมพื้นเมือง กศน. จังหวัดภูเก็ต 12 ก.ค. 2565
209 น่าน ตัดเย็บชุดผ้าพื้นเมืองน่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 11 ก.ค. 2565
210 ชัยภูมิ งานติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 11 ก.ค. 2565
211 ชัยภูมิ งานติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 11 ก.ค. 2565
212 พัทลุง ช่่างปูน กศน.อำเภอศรีบรรพต 11 ก.ค. 2565
213 พัทลุง ช่างปูน กศน.อำเภอศรีบรรพต 11 ก.ค. 2565
214 ภูเก็ต การออกเเบบผลิตภัณฑ์ผ้าซาโนติกดีไซน์ กศน. จังหวัดภูเก็ต 10 ก.ค. 2565
215 ภูเก็ต การทำผ้ามัดย้อมซาโนติก ลายสายเเร่ กศน. จังหวัดภูเก็ต 9 ก.ค. 2565
216 ภูเก็ต การจักรสานผลิตภัณฑ์จากก้านจาก (เสวียนหม้อ) กศน. จังหวัดภูเก็ต 9 ก.ค. 2565
217 ภูเก็ต การตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จ กศน. จังหวัดภูเก็ต 8 ก.ค. 2565
218 สระแก้ว การผสมเทียมโค Smart Farmer วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 3 ก.ค. 2565
219 น่าน ขนมอบ ขนมไทย ยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 2 ก.ค. 2565
220 สงขลา วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด กศน.อำเภอเทพา 2 ก.ค. 2565
221 น่าน ศิลปะการเทฟองนม วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 1 ก.ค. 2565
222 น่าน จัดช่อดอกไม้แบบสมัยนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 1 ก.ค. 2565
223 นครปฐม การเป็นผู้ประกอบการสำหรับศตวรรษที่21 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 1 ก.ค. 2565
224 นครปฐม การเป็นผู้ประกอบการสำหรับศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 1 ก.ค. 2565
225 ภูเก็ต การตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จรูป กศน. จังหวัดภูเก็ต 1 ก.ค. 2565
226 น่าน หลักสูตรบาริต้า (นักชงกาแฟ) วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 30 มิ.ย. 2565
227 น่าน นักธุรกิจกาแฟ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 29 มิ.ย. 2565
228 ภูเก็ต การเรียนรู้การทำดินปลูกเเละการเพาะพันธ์ผัก กศน. จังหวัดภูเก็ต 28 มิ.ย. 2565
229 ภูเก็ต ช่างไม้ DIY เบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
230 ภูเก็ต เสื้อสมัยนิยม 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
231 ภูเก็ต เสื้อสมัยนิยม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
232 ภูเก็ต อาหารไทยยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
233 ภูเก็ต อาหารนานาชาติยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
234 ภูเก็ต เทคนิคการฟอกสีและทำสีบนเส้นผม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
235 ภูเก็ต ตัดผมซอยผมหญิงขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
236 ภูเก็ต ต่อเล็บเพ้นท์เล็บ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
237 ภูเก็ต ตัดผมชายพื้นฐานทรงมาตรฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
238 ภูเก็ต เทคนิคการตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
239 ภูเก็ต ดนตรีสากล วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
240 ภูเก็ต ภาษาจีนเพื่อชีวิตประจำวัน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
241 ภูเก็ต นวดไทยเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
242 ภูเก็ต นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
243 ภูเก็ต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 27 มิ.ย. 2565
244 ภูเก็ต การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ กศน. จังหวัดภูเก็ต 24 มิ.ย. 2565
245 ภูเก็ต การตัดเย็บของที่ระลึก กศน. จังหวัดภูเก็ต 23 มิ.ย. 2565
246 พัทลุง การทำขนมไทยพื้นบ้าน กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 23 มิ.ย. 2565
247 พัทลุง การทำแกงไตปลาแห้ง กศน.อำเภอกงหรา 21 มิ.ย. 2565
248 พัทลุง การทำเค้กกล้วยหอม กศน.อำเภอกงหรา 21 มิ.ย. 2565
249 พัทลุง การทำขนมกาลาแม กศน.อำเภอกงหรา 21 มิ.ย. 2565
250 พัทลุง การทำแกงไตปลาแห้ง กศน.อำเภอกงหรา 21 มิ.ย. 2565
251 พัทลุง การทำหมูฝอย กศน.อำเภอกงหรา 21 มิ.ย. 2565
252 พัทลุง การทำขนมกาลาแม กศน.อำเภอกงหรา 21 มิ.ย. 2565
253 ภูเก็ต เค้กต้นตำหรับและยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 20 มิ.ย. 2565
254 น่าน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 20 มิ.ย. 2565
255 น่าน ติดตั้งมุ้งลวด วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 20 มิ.ย. 2565
256 น่าน แกะสลักไม้ด้วยเลเซอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 20 มิ.ย. 2565
257 พัทลุง การทำแกงไตปลาแห้ง กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 20 มิ.ย. 2565
258 พัทลุง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เค้กกล้วยหอม กศน.อำเภอกงหรา 19 มิ.ย. 2565
259 ภูเก็ต อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 18 มิ.ย. 2565
260 ภูเก็ต การจัดดอกไม้เพื่อธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 18 มิ.ย. 2565
261 ภูเก็ต จับจีบและผูกผ้า วิทยาลัยเทคนิคถลาง 18 มิ.ย. 2565
262 ภูเก็ต ขนมไทยยอดนิยม วิทยาลัยเทคนิคถลาง 18 มิ.ย. 2565
263 ภูเก็ต การให้บริการผู้โดยสารการบิน วิทยาลัยเทคนิคถลาง 18 มิ.ย. 2565
264 ภูเก็ต เครื่องดื่มเเละการผสมเครื่องดื่ม วิทยาลัยเทคนิคถลาง 18 มิ.ย. 2565
265 ภูเก็ต การจัดดอกไม้เพื่อธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 18 มิ.ย. 2565
266 ภูเก็ต จับจีบและผูกผ้า วิทยาลัยเทคนิคถลาง 18 มิ.ย. 2565
267 ภูเก็ต ขนมไทยยอดนิยม วิทยาลัยเทคนิคถลาง 18 มิ.ย. 2565
268 ภูเก็ต การให้บริการผู้โดยสารการบิน วิทยาลัยเทคนิคถลาง 18 มิ.ย. 2565
269 พัทลุง การทำขนมชั้นแฟนซี กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 18 มิ.ย. 2565
270 ภูเก็ต เครื่องดื่มเเละการผสมเครื่องดื่ม วิทยาลัยเทคนิคถลาง 18 มิ.ย. 2565
271 ภูเก็ต เครื่องดื่มเเละการผสมเครื่องดื่ม วิทยาลัยเทคนิคถลาง 18 มิ.ย. 2565
272 พัทลุง การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กศน.อำเภอตะโหมด 18 มิ.ย. 2565
273 พัทลุง การทำอาหารไทย กศน.อำเภอกงหรา 17 มิ.ย. 2565
274 พัทลุง การอาหารขนม กศน.อำเภอกงหรา 17 มิ.ย. 2565
275 พัทลุง การทำขันหมากอิสลาม กศน.อำเภอกงหรา 17 มิ.ย. 2565
276 พัทลุง การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร กศน.อำเภอกงหรา 17 มิ.ย. 2565
277 พัทลุง การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นเชือก กศน.อำเภอกงหรา 17 มิ.ย. 2565
278 พัทลุง การแปรรูปเห็ด กศน.อำเภอกงหรา 17 มิ.ย. 2565
279 ชุมพร หลักสูตรช่างปูน กศน.ตำบลท่ามะพลา 16 มิ.ย. 2565
280 ชุมพร ธุรกิจขนมไทย กศน. อ.เมืองชุมพร 16 มิ.ย. 2565
281 พัทลุง การทำมะนาวน้ำผึ้ง กศน.อำเภอตะโหมด 16 มิ.ย. 2565
282 พัทลุง การทำเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ไผ่ กศน.อำเภอตะโหมด 16 มิ.ย. 2565
283 สงขลา การทำวุ้นตาลกรอบ กศน.อำเภอสิทงพระ 16 มิ.ย. 2565
284 ชุมพร ช่างสี กศน. อ.ปะทิว 15 มิ.ย. 2565
285 ชุมพร ช่างก่อสร้าง กศน. อ.ปะทิว 15 มิ.ย. 2565
286 แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 15 มิ.ย. 2565
287 ภูเก็ต การแต่งหน้าเพื่อประกอบอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 14 มิ.ย. 2565
288 ชุมพร ช่างทาสี กศน. อ.หลังสวน 14 มิ.ย. 2565
289 พัทลุง การปักลูกปัดและเสื่อมบนผ้าปาเต๊ะ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 14 มิ.ย. 2565
290 พัทลุง การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กศน.อำเภอตะโหมด 14 มิ.ย. 2565
291 ภูเก็ต การทำไตปลาแห้ง กศน. จังหวัดภูเก็ต 13 มิ.ย. 2565
292 พัทลุง การทำแกงไตปลาแห้ง กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 13 มิ.ย. 2565
293 พัทลุง การทำแกงไตปลาแห้ง กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 13 มิ.ย. 2565
294 พัทลุง การจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 13 มิ.ย. 2565
295 พัทลุง การแปรรูปกล้วย กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 13 มิ.ย. 2565
296 แม่ฮ่องสอน พัฒนาทักษะกีฬาเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 13 มิ.ย. 2565
297 พัทลุง ช่างเชื่อม กศน.อำเภอศรีบรรพต 13 มิ.ย. 2565
298 พัทลุง ช่างปูน(ฉาบปูน) กศน.อำเภอศรีบรรพต 13 มิ.ย. 2565
299 พัทลุง ช่างปูน กศน.อำเภอศรีบรรพต 13 มิ.ย. 2565
300 พัทลุง การทำขนมกะหรี่ปั๊บ กศน.อำเภอตะโหมด 13 มิ.ย. 2565
301 พัทลุง การเพาะต้นตาลตะวันอ่อนเพื่อสุขภาพ กศน.อำเภอตะโหมด 13 มิ.ย. 2565
302 ชุมพร ช่างก่อสร้าง กศน.เทศบาลตำบลละแม 10 มิ.ย. 2565
303 พัทลุง ช่างทาสี กศน.อำเภอเมืองพัทลุง 10 มิ.ย. 2565
304 ภูเก็ต ช่างปูน กศน. จังหวัดภูเก็ต 9 มิ.ย. 2565
305 พัทลุง การเผาถ่านเก็บน้ำส้มควันไม้ กศน.อำเภอศรีบรรพต 9 มิ.ย. 2565
306 พัทลุง การทำขนมไทยจากใบคนที กศน.อำเภอศรีบรรพต 9 มิ.ย. 2565
307 พัทลุง การเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น กศน.อำเภอศรีบรรพต 8 มิ.ย. 2565
308 พัทลุง การทำผ้าอุ๊บและผ้ามัดย้อม กศน.อำเภอกงหรา 7 มิ.ย. 2565
309 พัทลุง การทำผ้าอุ๊บและผ้ามัดย้อม กศน.อำเภอกงหรา 7 มิ.ย. 2565
310 ชุมพร โครงการดินปลูกชีวภาพ กศน. อ.ทุ่งตะโก (กศน.ตำบลตะโก) 7 มิ.ย. 2565
311 พัทลุง การเลี้ยงไส้เดือนและผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน กศน.อำเภอกงหรา 6 มิ.ย. 2565
312 ชุมพร การถักผลิตภัณฑ์จากเส้นไหม กศน. อ.หลังสวน 6 มิ.ย. 2565
313 ชุมพร การทำร่มจากผ้าปาเต๊ะ กศน. อ.หลังสวน 6 มิ.ย. 2565
314 พัทลุง การทำธุรกิจชนมไทย กศน.อำเภอตะโหมด 6 มิ.ย. 2565
315 ระยอง อาชีพบาริต้า วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 4 มิ.ย. 2565
316 ชุมพร โครงการการแปรรูปปลาทะเล กศน. อ.ทุ่งตะโก (กศน.ตำบลปากน้ำ) 4 มิ.ย. 2565
317 ชุมพร หลักสูตรการทำน้ำพริก กศน. อ.ทุ่งตะโก (กศน.ตำบลทุ่งตะไคร) 4 มิ.ย. 2565
318 ชุมพร โครงการการเพาะเห็ดนางฟ้า กศน. อ.ทุ่งตะโก (กศน.ตำบลช่องไม้แก้ว) 4 มิ.ย. 2565
319 ชุมพร ช่างไม้ กศน.ตำบลปากน้ำ 2 มิ.ย. 2565
320 ภูเก็ต การจัดเเต่งสถานที่สำหรับการอบรม ประชุม สัมมนา กศน. จังหวัดภูเก็ต 2 มิ.ย. 2565
321 ชุมพร การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา กศน. อ.หลังสวน 1 มิ.ย. 2565
322 ชุมพร การขยายพันธุ์พืช กศน.ตำบลวังไผ่ 1 มิ.ย. 2565
323 พังงา การผสมพันธุ์ปลานิล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 1 มิ.ย. 2565
324 ภูเก็ต ธุรกิจเบื้องต้น เมืองถลาง 30 พ.ค. 2565
325 ภูเก็ต ขนมเเละเครื่องดื่ม เมืองถลาง 30 พ.ค. 2565
326 ภูเก็ต การตลาดเบื้องต้น เมืองถลาง 30 พ.ค. 2565
327 ภูเก็ต ขนมอบ1 เมืองถลาง 30 พ.ค. 2565
328 ภูเก็ต แนวทางการประกอบธุรกิจ เมืองถลาง 30 พ.ค. 2565
329 ภูเก็ต อาหารจานเดียว เมืองถลาง 30 พ.ค. 2565
330 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
331 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน 1 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
332 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
333 ภูเก็ต อาหารพื้นเมือง 1 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
334 ภูเก็ต เบเกอรี่เบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
335 ภูเก็ต ช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
336 ภูเก็ต งานบริการรถจักรยานยนต์ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
337 ภูเก็ต ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
338 ภูเก็ต งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
339 ภูเก็ต เสริมสวยขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
340 ภูเก็ต ขนมไทย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
341 ภูเก็ต อาหารคาวหวาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
342 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน 3 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
343 ภูเก็ต อาหารพื้นเมือง 3 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
344 ภูเก็ต ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 25 พ.ค. 2565
345 ชุมพร ช่างปูน กศน. อ.หลังสวน 25 พ.ค. 2565
346 ภูเก็ต การตัดผมชาย 1 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 24 พ.ค. 2565
347 ภูเก็ต ดนตรีเบื้องต้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 24 พ.ค. 2565
348 บุรีรัมย์ งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยการอาชีพสตึก 24 พ.ค. 2565
349 ภูเก็ต อาหารพื้นเมืองภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย 24 พ.ค. 2565
350 ภูเก็ต เครื่องดื่มสมุนไพร ภูเก็ตวิทยาลัย 24 พ.ค. 2565
351 ภูเก็ต เตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภูเก็ตวิทยาลัย 24 พ.ค. 2565
352 ภูเก็ต เตรียมความพร้อมด้านนิติศาสตร์ ภูเก็ตวิทยาลัย 24 พ.ค. 2565
353 ภูเก็ต เขียนเเบบ ภูเก็ตวิทยาลัย 24 พ.ค. 2565
354 ภูเก็ต เตรียมความพร้อมด้านสถาปัตยกรรม ภูเก็ตวิทยาลัย 24 พ.ค. 2565
355 ชัยภูมิ งานซ่อมและบำรง รักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 23 พ.ค. 2565
356 ชัยภูมิ งานซ่อมและบำรง รักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 23 พ.ค. 2565
357 ชุมพร ธุรกิจเบเกอรี่ กศน.ตำบลถ้ำสิงห์ 19 พ.ค. 2565
358 ชุมพร ช่างกระจกอลูมิเนียม กศน.อ.เมืองชุมพร 19 พ.ค. 2565
359 ภูเก็ต อาหารพื้นเมือง 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 18 พ.ค. 2565
360 สระแก้ว งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 พ.ค. 2565
361 สระแก้ว โปรเเกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshop วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 พ.ค. 2565
362 สระแก้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 พ.ค. 2565
363 สระแก้ว งานซ่อมพัดลมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 พ.ค. 2565
364 สระแก้ว งานซ่อมพัดลมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 พ.ค. 2565
365 สระแก้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิิมพ์เอกสาร Microsoft Word วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 พ.ค. 2565
366 สระแก้ว งานซ่อมพัดลมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 พ.ค. 2565
367 สระแก้ว งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 พ.ค. 2565
368 สระแก้ว บัญชีธุรกิจและบริการ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 พ.ค. 2565
369 สระแก้ว งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 พ.ค. 2565
370 สระแก้ว งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 18 พ.ค. 2565
371 สระแก้ว การทำดินผสมและปุ๋ยหมั วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 18 พ.ค. 2565
372 ภูเก็ต งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก 1 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
373 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
374 ภูเก็ต ขนมอบ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
375 ภูเก็ต การสร้างเว็บไซด์ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
376 ภูเก็ต มัคคุเทศก์น้อย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
377 ภูเก็ต แกะสลัก วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
378 ชัยภูมิ งานประดิษฐ์วัสดุทั่วไป โรงเรียนบ้านหนองเต่า อ.แก้งสนามนาง 17 พ.ค. 2565
379 ชัยภูมิ 1403-6211 โรงเรียนบ้านหนองเต่า อ.แก้งสนามนาง 17 พ.ค. 2565
380 ชัยภูมิ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โรงเรียนบ้านหนองเต่า อ.แก้งสนามนาง 17 พ.ค. 2565
381 ชัยภูมิ งานถ่ายภาพเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองอ้อ อ.บ้านเขว้า 17 พ.ค. 2565
382 ระยอง ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 17 พ.ค. 2565
383 ชัยภูมิ งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองอ้อ อ.บ้านเขว้า 17 พ.ค. 2565
384 ระยอง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 17 พ.ค. 2565
385 ชัยภูมิ งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก โรงเรียนบ้านแก้งยาว อ.บ้านเขว้า 17 พ.ค. 2565
386 ระยอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 17 พ.ค. 2565
387 ชัยภูมิ เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม โรงเรียนบ้านแก้งยาว อ.บ้านเขว้า 17 พ.ค. 2565
388 ระยอง งานเครื่องกลเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 17 พ.ค. 2565
389 ชัยภูมิ งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น โรงเรียนบ้านโนนเปลือย อ.บ้านเขว้า 17 พ.ค. 2565
390 ระยอง งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 17 พ.ค. 2565
391 ชัยภูมิ เกล้าผม-ถักเปีย โรงเรียนบ้านโนนเปลือย อ.บ้านเขว้า 17 พ.ค. 2565
392 ระยอง คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง 17 พ.ค. 2565
393 ระยอง งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 17 พ.ค. 2565
394 ชัยภูมิ งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง อ.บ้านเขว้า 17 พ.ค. 2565
395 ระยอง เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 17 พ.ค. 2565
396 ชัยภูมิ เกล้าผม-ถักเปีย โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง อ.บ้านเขว้า 17 พ.ค. 2565
397 ชัยภูมิ งานถ่ายภาพเบื้องต้น โรงเรียนบ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า 17 พ.ค. 2565
398 ชัยภูมิ งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น โรงเรียนบ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า 17 พ.ค. 2565
399 ชัยภูมิ เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม โรงเรียนบ้านกุดหูลิง อ.บ้านเขว้า 17 พ.ค. 2565
400 ชัยภูมิ งานบริการจักรยานยนต์ โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.หนองบัวแดง 17 พ.ค. 2565
401 ชัยภูมิ อาหารว่างยอดนิยม โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.หนองบัวแดง 17 พ.ค. 2565
402 ชัยภูมิ งานถ่ายภาพเบื้องต้น โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.หนองบัวแดง 17 พ.ค. 2565
403 ชัยภูมิ งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ.หนองบัวแดง 17 พ.ค. 2565
404 ชัยภูมิ งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร โรงเรียนบ้านนาหัวคำ อ.หนองบัวแดง 17 พ.ค. 2565
405 ชัยภูมิ งานประดิษฐ์วัสดุทั่วไป โรงเรียนบ้านนาหัวคำ อ.หนองบัวแดง 17 พ.ค. 2565
406 ชัยภูมิ งานบริการจักรยานยนต์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ.หนองบัวแดง 17 พ.ค. 2565
407 ชัยภูมิ อาหารว่างยอดนิยม โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อ.หนองบัวแดง 17 พ.ค. 2565
408 ชัยภูมิ งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองเป็ด อ.หนองบัวแดง 17 พ.ค. 2565
409 ชัยภูมิ งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร โรงเรียนบ้านหนองเป็ด อ.หนองบัวแดง 17 พ.ค. 2565
410 ชัยภูมิ งานประดิษฐ์วัสดุทั่วไป โรงเรียนบ้านหนองเป็ด อ.หนองบัวแดง 17 พ.ค. 2565
411 ภูเก็ต การประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าปาเต๊ะ กศน. จังหวัดภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
412 ภูเก็ต งานบริการจักรยานยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
413 ภูเก็ต โปรแกรม Adobe Photo Shop วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
414 ภูเก็ต โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
415 ภูเก็ต กางเกงสตรีสมัยนิยม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
416 ภูเก็ต เสื้อสมัยนิยม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
417 ภูเก็ต เสื้อเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
418 ภูเก็ต ขนมอบ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
419 ภูเก็ต อาหารไทยยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
420 ภูเก็ต อาหารนานาชาติยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
421 ภูเก็ต เทคนิคการฟอกสีและทำสีบนเส้นผม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
422 ภูเก็ต การสปาหน้ากับเทคโนโลยีความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
423 ภูเก็ต ตัดผมซอยผมหญิงขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
424 ภูเก็ต ต่อเล็บเพ้นท์เล็บ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
425 ภูเก็ต ตัดผมชายพื้นฐานทรงมาตรฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
426 ภูเก็ต เทคนิคการตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
427 ภูเก็ต ดนตรีสากล วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
428 หนองคาย งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 17 พ.ค. 2565
429 ภูเก็ต ภาษาจีนเพื่อชีวิตประจำวัน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
430 หนองคาย งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 17 พ.ค. 2565
431 หนองคาย งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 17 พ.ค. 2565
432 ภูเก็ต นวดไทยเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
433 ภูเก็ต นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
434 ภูเก็ต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 พ.ค. 2565
435 ภูเก็ต อาหารพื้นเมืองภูเก็ต สตรีภูเก็ต 16 พ.ค. 2565
436 สระแก้ว งานบ้าน 1 โรงเรียนบ้านโคกสูง 16 พ.ค. 2565
437 ระยอง แพลจฟอร์มการสอนออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 15 พ.ค. 2565
438 ชุมพร การแต่งกระเป๋าสวยด้วยมือเรา กศน.ตำบลทุ่งคาวัด 15 พ.ค. 2565
439 ชุมพร การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กศน.ตำบลนาพญา 11 พ.ค. 2565
440 ชุมพร การเพาะเลี้ยงไส้เดือน กศน.ตำบลหาดพันไกร 11 พ.ค. 2565
441 ชุมพร ช่างทาสี กศน. อ.สวี 11 พ.ค. 2565
442 พังงา การเพาะเลี้ยงไรแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 10 พ.ค. 2565
443 ระยอง เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม Auto Cad วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 3 พ.ค. 2565
444 ระยอง เขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketUp และ Lumion วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 3 พ.ค. 2565
445 ภูเก็ต ชุมนุมโครงงานทักษะอาชีพ กะทู้วิทยา 2 พ.ค. 2565
446 ภูเก็ต ส่งเสริมภาษาเเละอาชีพ กะทู้วิทยา 1 พ.ค. 2565
447 ชุมพร การทำร่มผ้าปาเต๊ะ กศน.ตำบลละแม 1 พ.ค. 2565
448 ชุมพร ช่างเชื่อม กศน. อ.หลังสวน 1 พ.ค. 2565
449 ระยอง อาชีพบาริสต้า วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 30 เม.ย. 2565
450 ระยอง การผลิตสื่อเพื่อโฆษณา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 25 เม.ย. 2565
451 สตูล คุกกี้ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 25 เม.ย. 2565
452 เชียงราย อาหารไทยยอดนิยม วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 18 เม.ย. 2565
453 สระแก้ว งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทโลหะและพลาสติก วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 เม.ย. 2565
454 แม่ฮ่องสอน งานติดตั้งระบบเครือข่ายเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 18 เม.ย. 2565
455 สตูล งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคสตูล 18 เม.ย. 2565
456 สตูล งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยเทคนิคสตูล 18 เม.ย. 2565
457 สตูล บัญชีธุรกิจบริการ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 18 เม.ย. 2565
458 สตูล บัญชีธุรกิจบริการ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 18 เม.ย. 2565
459 สตูล บัญชีธุรกิจบริการ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 18 เม.ย. 2565
460 สตูล ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน วิทยาลัยเทคนิคสตูล 18 เม.ย. 2565
461 สตูล ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 18 เม.ย. 2565
462 สตูล คุกกี้ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 18 เม.ย. 2565
463 ชุมพร ช่างเชื่อมโลหะพื้นฐาน กศน.ตำบลละแม 17 เม.ย. 2565
464 แม่ฮ่องสอน อาหารไทย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 16 เม.ย. 2565
465 แม่ฮ่องสอน อาหารไทย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 16 เม.ย. 2565
466 ร้อยเอ็ด งานกลึงชิ้นงานเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 14 เม.ย. 2565
467 ร้อยเอ็ด งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 14 เม.ย. 2565
468 ร้อยเอ็ด งานพ้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 14 เม.ย. 2565
469 ระยอง อาชีพนักเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมระบบอัตโนมัติสั่งงานผ่าน IOT วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 4 เม.ย. 2565
470 ระยอง อาชีพนักเขียโปรแกรม PLC ควบคุมระบบอัตโนมัติสั่งงานผ่าน IOT วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 4 เม.ย. 2565
471 แม่ฮ่องสอน ขนมไทย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 4 เม.ย. 2565
472 แม่ฮ่องสอน อาหารไทยยอดนิยม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 2 เม.ย. 2565
473 หนองคาย การทำน้ำพริกกากหมู กศน.ท่าบ่อ 1 เม.ย. 2565
474 แม่ฮ่องสอน คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 1 เม.ย. 2565
475 หนองคาย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่ กศน.ท่าบ่อ 1 เม.ย. 2565
476 แม่ฮ่องสอน เขียนแบบงานระบบท่อ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 1 เม.ย. 2565
477 แม่ฮ่องสอน งานก่อผนังโชว์แนว วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 1 เม.ย. 2565
478 พังงา เครื่องดื่มตามสมัยนยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 1 เม.ย. 2565
479 ภูเก็ต ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร กศน. จังหวัดภูเก็ต 30 มี.ค. 2565
480 ภูเก็ต การทำสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ กศน. จังหวัดภูเก็ต 30 มี.ค. 2565
481 ภูเก็ต การทำสบู่ล้างมือป้องกันไวรัส Covic - 19 กศน. จังหวัดภูเก็ต 29 มี.ค. 2565
482 แพร่ ขนมไทยยอดนิยม สู่ตลาดออนไลน์ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 28 มี.ค. 2565
483 แพร่ กัวซาหน้า วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 28 มี.ค. 2565
484 แพร่ เบเกอรี่เพื่อการค้าออนไลน์ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 28 มี.ค. 2565
485 แม่ฮ่องสอน ดอกไม้จากผ้าใยบัว วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 28 มี.ค. 2565
486 สระแก้ว การจุลินทรีย์บาซีรัสกับการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 28 มี.ค. 2565
487 ตราด หลักสูตรการทำขนมจีบไทย วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 27 มี.ค. 2565
488 ตราด อาหารจานเดียวข้าวคลุกพริกเกลือ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 26 มี.ค. 2565
489 ตราด อาหารจานเดียวข้าวคลุกกะปิ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 25 มี.ค. 2565
490 พังงา การเลี้ยงเป็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 25 มี.ค. 2565
491 ประจวบคีรีขันธ์ การทำเสื้อมัดย้อม กศน.กุยบุรี 24 มี.ค. 2565
492 ตราด หลักสูตรมะม่วงข้าวเหนียวมูน 7 สี วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 24 มี.ค. 2565
493 ตราด หลักสูตร การทำข้าวขวัญ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 23 มี.ค. 2565
494 ภูเก็ต การทำขนมไทย ขนมครก กะหรี่ปั๊ป กศน. จังหวัดภูเก็ต 23 มี.ค. 2565
495 ภูเก็ต การทำสลัดโรล กศน. จังหวัดภูเก็ต 22 มี.ค. 2565
496 ศรีสะเกษ การใช้แอพพลิเคชั่นตัดต่อวีดีโอเพื่อการนำเสนอด้วยมือถือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 21 มี.ค. 2565
497 นครศรีธรรมราช ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยี IOT วิทยาลัยเทคนิคสิชล 21 มี.ค. 2565
498 นครศรีธรรมราช คุกกี้และเค้ก วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 21 มี.ค. 2565
499 แม่ฮ่องสอน งานติดตั้งโซล่าเซลล์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 21 มี.ค. 2565
500 แม่ฮ่องสอน งานเชื่อมไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 21 มี.ค. 2565
501 แม่ฮ่องสอน โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 21 มี.ค. 2565
502 นครศรีธรรมราช เล็บเจลสไตล์แฟชั่น วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 21 มี.ค. 2565
503 นครศรีธรรมราช การสร้างเว็บไซต์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 21 มี.ค. 2565
504 นครศรีธรรมราช เทคนิคการตัดต่อ VDO วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 21 มี.ค. 2565
505 นครศรีธรรมราช การออกแบบแอปพลิเคชั่น วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 21 มี.ค. 2565
506 พังงา การขับรถยนต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 21 มี.ค. 2565
507 พังงา การสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 21 มี.ค. 2565
508 พังงา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 20 มี.ค. 2565
509 หนองคาย การทำคุกกี้ โคกคอนวิทยาคม 19 มี.ค. 2565
510 แม่ฮ่องสอน การขับรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 19 มี.ค. 2565
511 แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับต้น วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 19 มี.ค. 2565
512 แม่ฮ่องสอน การต้ดผมชายเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 19 มี.ค. 2565
513 ศรีสะเกษ งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ 15 มี.ค. 2565
514 สระแก้ว การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (กุนเชียงหมู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 15 มี.ค. 2565
515 นครศรีธรรมราช ผ้าถุงป้ายสำเร็จ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
516 นครศรีธรรมราช การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
517 นครศรีธรรมราช การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
518 นครศรีธรรมราช เขียนแบบเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
519 นครศรีธรรมราช การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
520 นครศรีธรรมราช งานพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
521 นครศรีธรรมราช งานสี วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
522 นครศรีธรรมราช ทักษะงานปูกระเบื้อง วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
523 นครศรีธรรมราช การจัดทำบัญชีเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
524 นครศรีธรรมราช การตลาดออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
525 นครศรีธรรมราช โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
526 นครศรีธรรมราช การเพาะเลี้ยงปลา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
527 นครศรีธรรมราช การเกษตรผสมผสาน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
528 นครศรีธรรมราช อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
529 นครศรีธรรมราช จัดดอกไม้แบบสากล วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
530 นครศรีธรรมราช งานซ่อมทีวีระบบ LED วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
531 ภูเก็ต การทำช้ะ บ้านส้าน ภูเก็ต กศน. จังหวัดภูเก็ต 14 มี.ค. 2565
532 นครศรีธรรมราช จับจีบผ้าระบายตกแต่งโต๊ะ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 14 มี.ค. 2565
533 พังงา การบำรุงรักษาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 14 มี.ค. 2565
534 นครศรีธรรมราช ช่างตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
535 พังงา การตลาดในยุค New Nomal วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 14 มี.ค. 2565
536 นครศรีธรรมราช ช่างเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
537 นครศรีธรรมราช ขนมอบยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
538 นครศรีธรรมราช การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 14 มี.ค. 2565
539 พังงา การจัดสวนถาด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 14 มี.ค. 2565
540 พังงา เทคนิคการผลิตแคทตัส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 14 มี.ค. 2565
541 พังงา การเลี้ยงโคขุน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 14 มี.ค. 2565
542 ประจวบคีรีขันธ์ งานตรวจสอบวิเคราะห์รถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้เครื่องวิเคราะห์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 12 มี.ค. 2565
543 ศรีสะเกษ งานเชื่อมพลาสติก วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 12 มี.ค. 2565
544 ลำพูน อาหารไทยยอดนิยม วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 11 มี.ค. 2565
545 ภูเก็ต ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น กศน. จังหวัดภูเก็ต 10 มี.ค. 2565
546 พังงา การจัดการคุณภาพน้ำเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 10 มี.ค. 2565
547 หนองคาย ดอกไม้จากหลอดพลาสติก วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 10 มี.ค. 2565
548 ภูเก็ต กระเป็าเดินทางเเฮนเเมค กศน. จังหวัดภูเก็ต 9 มี.ค. 2565
549 ระยอง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันเทศ(มันเทศฉาบมันเทศกวน) กศน.อำเภอบ้านค่าย 8 มี.ค. 2565
550 ระยอง การทำซาลาเปา กศน.อำเภอบ้านค่าย 8 มี.ค. 2565
551 ภูเก็ต ช่างตัดผมชาย กศน. จังหวัดภูเก็ต 8 มี.ค. 2565
552 ระยอง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด(การทำสบู่สับปะรด) กศน.อำเภอบ้านค่าย 7 มี.ค. 2565
553 ลำพูน โปรเเกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตารางคำนวณ Microsoft Excel วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
554 ลำพูน ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
555 พิษณุโลก งานโลหะแผ่นเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 7 มี.ค. 2565
556 ลำพูน เเกะสลักเเละผลไม้ในงานอาหาร วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
557 บุรีรัมย์ การขยายพันธ์ุพืช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 7 มี.ค. 2565
558 ลำพูน อาหารไทยยอดนิยม วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
559 ลำพูน โปรเเกรมคอมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
560 ลำพูน งานแบบหล่อคอนกรีต วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
561 ลำพูน งานติดตั้งสุขภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
562 ลำพูน งานเหล็กเสริมคอนกรีต วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
563 ลำพูน งานประมาณราคาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
564 ลำพูน การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม Auto Cad วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
565 ลำพูน การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
566 ลำพูน งานเจียรไนและงานลับคมเครื่องมือตัด วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
567 ลำพูน งาน กลึง กัด ตัดด้วยเลื่อยกดเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
568 ลำพูน งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
569 ลำพูน งานบริการจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
570 ลำพูน งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
571 ลำพูน งานเชื่อมท่อด้วยไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
572 ลำพูน งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
573 ลำพูน โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร Microsoft word วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
574 ลำพูน โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร Microsoft word วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 7 มี.ค. 2565
575 สงขลา งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 7 มี.ค. 2565
576 กาฬสินธุ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาชีพเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 7 มี.ค. 2565
577 ภูเก็ต การตัดเย็บกระเป๋าผ้าหลากสไตล์ กศน. จังหวัดภูเก็ต 7 มี.ค. 2565
578 สระแก้ว การขยายพันธุ์พืช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 7 มี.ค. 2565
579 พังงา การเลี้ยงแพะเนื้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 7 มี.ค. 2565
580 ภูเก็ต การทำกระเป๋าผ้าแฮนเมด กศน. จังหวัดภูเก็ต 6 มี.ค. 2565
581 สงขลา ตัดผมทรงนักเรียนชาย-ตัดผมทรงนักเรียนหญิงขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเสริมสวยอุมาพร 5 มี.ค. 2565
582 ภูเก็ต การทำพวงกุญเเจที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง กศน. จังหวัดภูเก็ต 5 มี.ค. 2565
583 ภูเก็ต การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ กศน. จังหวัดภูเก็ต 3 มี.ค. 2565
584 หนองคาย งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 2 มี.ค. 2565
585 หนองคาย งานมุ้งลวดอลูมิเนียม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 2 มี.ค. 2565
586 หนองคาย งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 1 มี.ค. 2565
587 หนองคาย งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 1 มี.ค. 2565
588 หนองคาย งานมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 1 มี.ค. 2565
589 พังงา งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 1 มี.ค. 2565
590 พังงา หลักการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารปลอดภัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 1 มี.ค. 2565
591 พังงา การทำซูชิเบื้องต้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 1 มี.ค. 2565
592 สุรินทร์ ชิลด์สกรีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 26 ก.พ. 2565
593 สุรินทร์ การสร้าง Infographic เพื่อการนำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 26 ก.พ. 2565
594 ประจวบคีรีขันธ์ การทำน้ำพริก กศน.บางสะพานน้อย 23 ก.พ. 2565
595 สงขลา ทาสีเล็บเจลอย่างมืออาชีพ โรงเรียนเสริมสวยอุราพร 22 ก.พ. 2565
596 เชียงราย งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบผนัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 21 ก.พ. 2565
597 ภูเก็ต การทำกระเป๋าโครเชต์ กศน. จังหวัดภูเก็ต 21 ก.พ. 2565
598 ชุมพร การทำกาแฟและเครื่องดื่ม กศน.ตำบลหาดทรายรี 21 ก.พ. 2565
599 ชุมพร วิชาช่างปูน หลักสูตรชั้นเรียน กศน.ตำบลบางหมาก 21 ก.พ. 2565
600 สุรินทร์ ว่ายน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 19 ก.พ. 2565
601 ประจวบคีรีขันธ์ งานตรวจสอบวิเคราะห์ระบบจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเครื่องวิเคราะห์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 19 ก.พ. 2565
602 พัทลุง แปรรูปฟ้าทะลายโจรแบบแคปซูล กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 19 ก.พ. 2565
603 พัทลุง แปรรูปฟ้าทะลายโจรแบบแคปซูล กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 19 ก.พ. 2565
604 พัทลุง การปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 19 ก.พ. 2565
605 สุรินทร์ คุกกี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 19 ก.พ. 2565
606 ประจวบคีรีขันธ์ สายคล้องหน้ากากอนามัย กศน.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 19 ก.พ. 2565
607 สุรินทร์ ธุรกิจแซนด์วิช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 19 ก.พ. 2565
608 สุรินทร์ อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 19 ก.พ. 2565
609 สุรินทร์ เพ้นเล็บแฟนซี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 19 ก.พ. 2565
610 สุรินทร์ การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 19 ก.พ. 2565
611 สุรินทร์ การขับรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 19 ก.พ. 2565
612 พัทลุง การปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 17 ก.พ. 2565
613 ประจวบคีรีขันธ์ การแปรรูปสมุนไพร กศน.บางสะพานน้อย 17 ก.พ. 2565
614 ประจวบคีรีขันธ์ การทำสบู่จากเห็ดหลินจือ กศน.ปราณบุรี 17 ก.พ. 2565
615 พัทลุง การทำขนมลูกชุบ กศน.อำเภอป่าบอน 16 ก.พ. 2565
616 พัทลุง แปรรูปฟ้าทะลายโจรแบบแคปซูล กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 16 ก.พ. 2565
617 พัทลุง การปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 16 ก.พ. 2565
618 บุรีรัมย์ งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง 15 ก.พ. 2565
619 ประจวบคีรีขันธ์ ช่างมุงหลังคา กศน.ปราณบุรี 15 ก.พ. 2565
620 ประจวบคีรีขันธ์ ช่างทาสี กศน.ปราณบุรี 15 ก.พ. 2565
621 ร้อยเอ็ด งานติดตั้งสุขภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 14 ก.พ. 2565
622 ราชบุรี ผู้ประกอบการขยายพันธุ์ CACTUS วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 14 ก.พ. 2565
623 หนองคาย ช่างไฟฟ้า กศน.อำเภอรัตนวาปี 14 ก.พ. 2565
624 ร้อยเอ็ด งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 14 ก.พ. 2565
625 พัทลุง แปรรูปฟ้าทะลายโจรแบบแคปซูล กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 13 ก.พ. 2565
626 ประจวบคีรีขันธ์ ช่างเชื่อม กศน.หัวหิน 13 ก.พ. 2565
627 สุราษฎร์ธานี ยืดผมรีบอนร์ดิ้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 13 ก.พ. 2565
628 หนองคาย งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 12 ก.พ. 2565
629 หนองคาย งานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 12 ก.พ. 2565
630 หนองคาย งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 12 ก.พ. 2565
631 สิงห์บุรี ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 12 ก.พ. 2565
632 พัทลุง การปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 12 ก.พ. 2565
633 ประจวบคีรีขันธ์ ศิลปประดิษบ์จากเศษผ้า กศน.หัวหิน 12 ก.พ. 2565
634 ประจวบคีรีขันธ์ ศิลปประดิษบ์จากเศษผ้า กศน.หัวหิน 12 ก.พ. 2565
635 ประจวบคีรีขันธ์ ธุรกิจอาหารไทยเพื่อสุขภาพ กศน.บางสะพานน้อย 12 ก.พ. 2565
636 เลย หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาด้วง 11 ก.พ. 2565
637 ระยอง การทำขนมจีบ กศน.อำเภอบ้านค่าย 10 ก.พ. 2565
638 ศรีสะเกษ การแปรรูปปลา กศน.อำเภอภูสิงห์ 10 ก.พ. 2565
639 ประจวบคีรีขันธ์ อาหารว่างไทย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 10 ก.พ. 2565
640 ระยอง หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์ กศน.อำเภอวังจันทร์ 10 ก.พ. 2565
641 แพร่ การทำผลิตภัณฑ์จากตอก กศน.ตำบลสะเอียบ 9 ก.พ. 2565
642 ประจวบคีรีขันธ์ การทำทอดมันเพื่อการขาย กศน.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 9 ก.พ. 2565
643 ประจวบคีรีขันธ์ ขนมไทย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 9 ก.พ. 2565
644 หนองคาย แซนค์วิช วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 9 ก.พ. 2565
645 ศรีสะเกษ การทอผ้าพื้นเมืองลายลูกแก้ว กศน.อำเภอไพรบึง 8 ก.พ. 2565
646 ประจวบคีรีขันธ์ ช่างไม้ กศน.ทับสะแก 8 ก.พ. 2565
647 สงขลา โกรกผมปิดหงอกอย่างมืออาชีพ โรงเรียนเสริมสวยอุราพร 8 ก.พ. 2565
648 หนองคาย ไบค์เซอวิส วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 8 ก.พ. 2565
649 แพร่ การปักลายผ้าด้วยมือ กศน.ตำบลเตาปูน 8 ก.พ. 2565
650 สงขลา เสื้อสมัยนิยม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 8 ก.พ. 2565
651 สงขลา กางเกงสตรีนิยม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 8 ก.พ. 2565
652 สงขลา โดนัท ขนมปัง และเดนิชเพรสตรี้ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 8 ก.พ. 2565
653 สงขลา อาหารจานเดียว วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 8 ก.พ. 2565
654 สงขลา ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 8 ก.พ. 2565
655 สงขลา การจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 8 ก.พ. 2565
656 ประจวบคีรีขันธ์ ช่างไม้ กศน.หัวหิน 8 ก.พ. 2565
657 สงขลา งานมาลัยมงคล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 8 ก.พ. 2565
658 สงขลา ตัดผมชายระดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 8 ก.พ. 2565
659 สงขลา ตัดผมชายสไตส์สมัยนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 8 ก.พ. 2565
660 สงขลา สระผม-เซ็ทผม วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 8 ก.พ. 2565
661 ประจวบคีรีขันธ์ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก กศน.ปราณบุรี 8 ก.พ. 2565
662 สงขลา เทคนิคการซอยผม วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 8 ก.พ. 2565
663 ศรีสะเกษ การทอผ้า กศน. อำเภอวังหิน 7 ก.พ. 2565
664 สระแก้ว หลักสูตรการจัดดอกไม้ กศน.อำเภอโคกสูง 7 ก.พ. 2565
665 หนองคาย ช่างทาสี กศน.อำเภอรัตนวาปี 7 ก.พ. 2565
666 หนองคาย ช่างทาสี กศน.อำเภอรัตนวาปี 7 ก.พ. 2565
667 ประจวบคีรีขันธ์ ศิลปประดิษฐ์การพับเหรียญ กศน.หัวหิน 7 ก.พ. 2565
668 พังงา การผลิตพืชสดอินทรีย์สมัยใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 7 ก.พ. 2565
669 สระแก้ว การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 7 ก.พ. 2565
670 ประจวบคีรีขันธ์ งานเขียนแบบเครื่องมือกล 2 มิติด้วยโปรแกรม(CAD 2D) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 6 ก.พ. 2565
671 ชุมพร ธุรกิจเสริมสวย กศน. อ.พะโต๊ะ 6 ก.พ. 2565
672 ประจวบคีรีขันธ์ การพับผ้าขนหนูรูปแบบต่างๆ กศน.หัวหิน 6 ก.พ. 2565
673 หนองคาย ไบค์เซอร์วิส (ฺBike Services) วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 5 ก.พ. 2565
674 สุรินทร์ เครื่องดื่มสมุนไพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
675 สุรินทร์ ช่อดอกไม้ประดิษฐ์จากธนบัตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
676 สุรินทร์ ช่อดอกไม้ประดิษฐ์จากธนบัตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
677 สุรินทร์ เครื่องดื่มสมุนไพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
678 สุรินทร์ ว่ายน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
679 ประจวบคีรีขันธ์ การถ่ายภาพและตัดต่อวีดีโอ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 5 ก.พ. 2565
680 ชุมพร ช่างทาสีและการแปรรูปเห็ด กศน.ตำบลบางลึก 5 ก.พ. 2565
681 สุรินทร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปออกแบบงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
682 ประจวบคีรีขันธ์ IoT เบื้องต้นด้วย Node-RED วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 5 ก.พ. 2565
683 สุรินทร์ คุกกี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
684 พิษณุโลก การทำกาแฟสดสำหรับเปิดร้าน CAFE วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 5 ก.พ. 2565
685 สุรินทร์ ธุรกิจแซนด์วิช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
686 สุรินทร์ งานบาติก-มัดย้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
687 สุรินทร์ งานบาติก-มัดย้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
688 สุรินทร์ อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
689 สุรินทร์ ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
690 สุรินทร์ ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
691 สุรินทร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
692 สุรินทร์ ขนมไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
693 สุรินทร์ เพ้นเล็บแฟนซี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
694 สุรินทร์ การขับรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
695 สุรินทร์ การขับรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
696 สุรินทร์ จับจีบผ้าและผูกผ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
697 สุรินทร์ การขับรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
698 สุรินทร์ การขับรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
699 สุรินทร์ การขับรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
700 สุรินทร์ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
701 สุรินทร์ การขับรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 5 ก.พ. 2565
702 หนองคาย งานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 5 ก.พ. 2565
703 หนองคาย งานติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย 4 ก.พ. 2565
704 พัทลุง การเลี้ยงผึ้งโพรง กศน.อำเภอป่าบอน 4 ก.พ. 2565
705 ประจวบคีรีขันธ์ การสานเส้นพลาสติก กศน.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 4 ก.พ. 2565
706 ประจวบคีรีขันธ์ ช่างก่อสร้าง กศน.บางสะพานน้อย 4 ก.พ. 2565
707 ประจวบคีรีขันธ์ การสานเส้นพลาสติก กศน.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 4 ก.พ. 2565
708 ประจวบคีรีขันธ์ การทำขนมทองม้วนสด กศน.บางสะพานน้อย 4 ก.พ. 2565
709 ประจวบคีรีขันธ์ ช่างปูน กศน.ปราณบุรี 3 ก.พ. 2565
710 ประจวบคีรีขันธ์ การทำผ้ามัดย้อมและบาติก วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 3 ก.พ. 2565
711 ระยอง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด(การทำสบู่สับปะรด) กศน.อำเภอบ้านค่าย 2 ก.พ. 2565
712 แพร่ งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ วิทยาลัยการอาชีพลอง 2 ก.พ. 2565
713 ศรีสะเกษ ช่างตัดผมเบื้องต้น โรงเรียนบ้านไทร 2 ก.พ. 2565
714 หนองคาย ช่างทาสี กศน.อำเภอรัตนวาปี 2 ก.พ. 2565
715 สงขลา ดอกไม้จันทร์ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 2 ก.พ. 2565
716 แพร่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 1 ก.พ. 2565
717 ตาก อาหารจานเดียว วิทยาลัยเทคนิคตาก 1 ก.พ. 2565
718 แพร่ งานเขียนแบบเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 ก.พ. 2565
719 แพร่ ขับรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 ก.พ. 2565
720 แพร่ ขับรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 ก.พ. 2565
721 แพร่ งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 ก.พ. 2565
722 แพร่ อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 ก.พ. 2565
723 แพร่ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 ก.พ. 2565
724 แพร่ การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 ก.พ. 2565
725 แพร่ งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 ก.พ. 2565
726 แพร่ งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 ก.พ. 2565
727 แพร่ ลีลาศ วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 ก.พ. 2565
728 แพร่ บัญชีธุรกิจบริการ วิทยาลัยการอาชีพลอง 1 ก.พ. 2565
729 หนองคาย งานเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 1 ก.พ. 2565
730 หนองคาย การติดตั้งจานดาวเทียมและทีวีระบบดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 1 ก.พ. 2565
731 หนองคาย งานยายนยนต์หัวฉีด วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 1 ก.พ. 2565
732 สุรินทร์ การทอผ้าคลุมไหล่ กศน.อำเภอลำดวน 1 ก.พ. 2565
733 ชุมพร ธุรกิจการขยายพันธุ์ทุเรียน กศน. อ.หลังสวน 1 ก.พ. 2565
734 ศรีสะเกษ งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 1 ก.พ. 2565
735 ชุมพร การแต่งกระเป๋าสวยด้วยมือ กศน.ตำบลทุ่งหลวง 1 ก.พ. 2565
736 แพร่ การทอผ้าพื้นเมือง กศน.ตำบลหัวเมือง 1 ก.พ. 2565
737 สระแก้ว การซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
738 สระแก้ว งานติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
739 สระแก้ว งานซ่อมเครื่องเล่นเสียงและภาพระบบดิจิตอล วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
740 สระแก้ว งานซ่อมพัดลมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
741 สระแก้ว งานติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
742 สระแก้ว งานซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
743 สระแก้ว งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
744 สระแก้ว งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
745 ประจวบคีรีขันธ์ การทำกระเป๋าสานเส้นพลาสติก กศน.บางสะพานน้อย 1 ก.พ. 2565
746 สระแก้ว งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระเเสสลับ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
747 สระแก้ว งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
748 สระแก้ว งานติดตั้งโซล่าเซลล์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
749 สระแก้ว งานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
750 สระแก้ว งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
751 สระแก้ว งานมุ้งลวดอลูมิเนียม วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
752 สระแก้ว งานเชื่อมท่อด้วยเเก๊ส วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
753 สระแก้ว งานเชื่อมเเก๊ส วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
754 สระแก้ว งานพ่นสี วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
755 แพร่ เทคโนโลยีการใช้น้ำอย่างประหยัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 1 ก.พ. 2565
756 สระแก้ว งานเชื่อมมิก/แม็ก วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
757 สระแก้ว งานเชื่อมเหล็กดัด วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
758 แพร่ การเพาะเห็นและการทำก้อนเชื้อเห็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 1 ก.พ. 2565
759 สระแก้ว โปรแกรมมัลติมีเดียในงานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
760 สระแก้ว งานซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
761 สระแก้ว งานสร้างเว็บเพจเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
762 สระแก้ว โปรเเกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปออกแบบงานนำเสนอ Microsoft Power point วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
763 แพร่ การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 1 ก.พ. 2565
764 สระแก้ว งานเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและ (ไมโครคอนโทรลเลอร์เเละอินเตอร์เฟส) วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
765 สระแก้ว โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
766 สระแก้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟฟิก photoshop วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
767 สระแก้ว บัญชีธุรกิจบริการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
768 แพร่ การเพาะพันธ์ุปลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 1 ก.พ. 2565
769 สระแก้ว โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
770 สระแก้ว งานการสร้างสื่อขายสินค้าออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
771 สระแก้ว งานเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
772 สระแก้ว งานถอดและประกอบขิ้นส่วนรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
773 แพร่ การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 1 ก.พ. 2565
774 สระแก้ว งานซ่อมสีรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
775 สระแก้ว งานติดฟิล์มกรองเเสงรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
776 สระแก้ว งานซ่อมเครื่องยนต์เเก๊สโซลีน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
777 สระแก้ว งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
778 สระแก้ว งานซ่อมเครื่งยนต์เล็ก วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
779 แพร่ งานเพาะเห็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 1 ก.พ. 2565
780 สระแก้ว งานซ่อมเครื่งยนต์เเก๊สโซลีนเล็ก วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
781 สระแก้ว งานบริการจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
782 สระแก้ว งานซ่อมรถจักรยนต์หัวฉีด วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
783 สระแก้ว เจ้าหน้าที่คลังสินค้าในงานโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
784 สระแก้ว เจ้าหน้าที่ขนส่งในงานโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
785 สระแก้ว ผ้าเช็ดหน้าบาติก วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
786 แพร่ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 1 ก.พ. 2565
787 สระแก้ว โปรเเกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้าฃสื่อสิ่งพิมพ์ Microsoft Publisher วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
788 สระแก้ว งานสร้างเว็บเพจเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
789 สระแก้ว โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
790 สระแก้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับงานผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
791 สระแก้ว งานติดตั้งสุขภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
792 แพร่ งานซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 1 ก.พ. 2565
793 สระแก้ว งานเหล็กเสริมคอนกรีต วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
794 สระแก้ว งานประมาณราคาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 ก.พ. 2565
795 นครศรีธรรมราช การออกแบบอินโฟกราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 31 ม.ค. 2565
796 นครศรีธรรมราช การสร้างเกมส์เบื้องต้นด้วยตัวต่อจิ๊กซอว์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 31 ม.ค. 2565
797 สุราษฎร์ธานี ยืดผมรีบอนร์ดิ้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 31 ม.ค. 2565
798 ชัยนาท ผูกผ้ามีสไตล์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 31 ม.ค. 2565
799 สุรินทร์ สระผม-เซ็ทผม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 29 ม.ค. 2565
800 เชียงใหม่ หลักสูตรธุรกิจออนไลน์ออนไลน์ต้องรู้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 29 ม.ค. 2565
801 เชียงใหม่ หลักสูตรธุรกิจออนไลน์ ออนไลน์ ต้องรู้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 29 ม.ค. 2565
802 พัทลุง การแปรรูปกล้วย กศน.อำเภอป่าบอน 29 ม.ค. 2565
803 สุราษฎร์ธานี การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 29 ม.ค. 2565
804 สุรินทร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตารางคำนวณ Microsoft Excel วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 29 ม.ค. 2565
805 สุราษฎร์ธานี เกล้าผม ถักเปีย วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 29 ม.ค. 2565
806 แพร่ การจักสาน(ชะลอม) กศน.อำเภอลอง 28 ม.ค. 2565
807 แพร่ การแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยง กศน.อำเภอลอง 28 ม.ค. 2565
808 สุราษฎร์ธานี งานบาติก-มัดย้อม วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 28 ม.ค. 2565
809 แพร่ การแปรรูปกล้วย กศน.อำเภอลอง 27 ม.ค. 2565
810 ระยอง การพัฒนาแปลงเกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 27 ม.ค. 2565
811 ชุมพร อบรมทักษะอาชีพ โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 27 ม.ค. 2565
812 พังงา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ Google document solutions for business วิทยาลัยเทคนิคพังงา 27 ม.ค. 2565
813 ประจวบคีรีขันธ์ ขนมปัง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 27 ม.ค. 2565
814 ประจวบคีรีขันธ์ สายคล้องหน้ากากอนามัย กศจ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 26 ม.ค. 2565
815 นครศรีธรรมราช อบรมการติดตั้งจานสัญญาณทีวี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 26 ม.ค. 2565
816 ประจวบคีรีขันธ์ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก กศน.ปราณบุรี 26 ม.ค. 2565
817 แพร่ การทำขนม (ขนมจีบ/สาคูไส้หมู) กศน.อำเภอลอง 25 ม.ค. 2565
818 ชุมพร การทำพวงกุญแจจากผ้า กศน. อ.หลังสวน 25 ม.ค. 2565
819 พัทลุง การทำยาหม่องว่านสมุนไพร กศน.อำเภอป่าพะยอม 24 ม.ค. 2565
820 พิษณุโลก งานซ่อมยานยนต์สมัยใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 24 ม.ค. 2565
821 พิษณุโลก ซ่อมบำรุงโทรศัพท์มือถือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 24 ม.ค. 2565
822 ประจวบคีรีขันธ์ สายคล้องหน้ากากอนามัย กศจ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 24 ม.ค. 2565
823 กาฬสินธุ์ งานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 24 ม.ค. 2565
824 ประจวบคีรีขันธ์ การทำขนมใส่ไส้ประยุกต์ กศจ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 24 ม.ค. 2565
825 ชุมพร การจัดสวนหย่อม กศน. อ.พะโต๊ะ 24 ม.ค. 2565
826 สุราษฎร์ธานี เกล้าผม ถักเปีย วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 24 ม.ค. 2565
827 พังงา ขนมไทย วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 24 ม.ค. 2565
828 ประจวบคีรีขันธ์ ช่างประปา กศน.ปราณบุรี 24 ม.ค. 2565
829 สระแก้ว การเลี้ยงปลาดุกแบบชีววิถี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 24 ม.ค. 2565
830 สุรินทร์ การขับรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
831 สุรินทร์ การเพ้นต์เล็บแฟนซี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
832 สุรินทร์ สบู่สมุนไพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
833 สุรินทร์ ว่ายน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
834 สุรินทร์ ว่ายน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
835 สุรินทร์ ว่ายน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
836 ประจวบคีรีขันธ์ การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ พัฒนาอาชีพ กศน.กุยบุรี 22 ม.ค. 2565
837 สุรินทร์ สระผม-เซ็ทผม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
838 สุรินทร์ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
839 สกลนคร การสร้างคอนเทนต์สำหรับการขายสินค้าออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 22 ม.ค. 2565
840 สุราษฎร์ธานี ดัดผมสปาเฟริม วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 22 ม.ค. 2565
841 สุรินทร์ อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
842 สุรินทร์ งานบาติก-มัดย้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
843 ขอนแก่น งานซ่อมรถจักยานยนต์หัวฉีด วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 22 ม.ค. 2565
844 สุรินทร์ งานบาติก-มัดย้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
845 สุรินทร์ อาหารไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
846 สุรินทร์ การห่อของขวัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
847 สุรินทร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
848 สุรินทร์ เครื่องดื่มสมุนไพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
849 สุรินทร์ ขนมไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
850 สุรินทร์ อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
851 ขอนแก่น งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 22 ม.ค. 2565
852 สุรินทร์ การขับรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
853 สุรินทร์ การขับรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
854 สุรินทร์ การขับรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
855 สุรินทร์ การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
856 สุรินทร์ การขับรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
857 สุรินทร์ การสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
858 สุรินทร์ การขับรถยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 22 ม.ค. 2565
859 ประจวบคีรีขันธ์ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก กศน.ปราณบุรี 21 ม.ค. 2565
860 สุราษฎร์ธานี งานเพ้นท์สี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 21 ม.ค. 2565
861 แพร่ การขยายพันธ์ชวนชม กศน.อำเภอลอง 20 ม.ค. 2565
862 แพร่ การทำหมวกปีกกว้างผ้าพื้นเมือง กศน.อำเภอลอง 20 ม.ค. 2565
863 แพร่ การทำน้ำพริกน้ำย้อย กศน.อำเภอลอง 20 ม.ค. 2565
864 ศรีสะเกษ การทอผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีลาวา กศน.อำเภอศรีรัตนะ 20 ม.ค. 2565
865 พัทลุง การทำดินพร้อมปลูก กศน.อำเภอศรีบรรพต 20 ม.ค. 2565
866 ประจวบคีรีขันธ์ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว กศน.กุยบุรี 20 ม.ค. 2565
867 สงขลา งานไฟฟ้า โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 20 ม.ค. 2565
868 พัทลุง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กลุ่มไตปลาคั่วกลิ้ง กศน.อำเภอกงหรา 20 ม.ค. 2565
869 หนองคาย การแปรรูปอาหาร กศน.อำเภอรัตนวาปี 20 ม.ค. 2565
870 ชุมพร การทำขนมนึ่ง กศน. อ.ท่าแซะ 20 ม.ค. 2565
871 หนองคาย ช่างไฟฟ้า กศน.อำเภอรัตนวาปี 20 ม.ค. 2565
872 หนองคาย การทำซูชิ กศน.อำเภอเฝ้าไร่ 20 ม.ค. 2565
873 หนองคาย ช่างปูน กศน.อำเภอรัตนวาปี 20 ม.ค. 2565
874 แพร่ การทำผลิตภัณฑ์จากตอก กศน.ตำบลห้วยหม้าย 20 ม.ค. 2565
875 แพร่ การแปรรูปปลา กศน.ตำบลแดนชุมพล 20 ม.ค. 2565
876 สุราษฎร์ธานี ดัดผมสปาเฟริม วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 20 ม.ค. 2565
877 สุราษฎร์ธานี เทคนิคพิมพ์เอกสารเพื่องานอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 20 ม.ค. 2565
878 พังงา ไอศกรีมโฮมเมด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 20 ม.ค. 2565
879 พังงา การทำขนมและอาหารว่าง วิทยาลัยเทคนิคพังงา 19 ม.ค. 2565
880 แพร่ การเย็บถุงย่ามปักลายด้วยมือ กศน.อำเภอเมืองแพร่ (สถานที่ที่ทำการชุมชนน้ำคือ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่) 19 ม.ค. 2565
881 ศรีสะเกษ การเพาะเห็ดนางฟ้า กศน.อำเภอห้วยทับทัน 19 ม.ค. 2565
882 พัทลุง การเลี้ยงผึ้งโพรง กศน.อำเภอศรีบรรพต 19 ม.ค. 2565
883 พัทลุง การเลี้ยงผึ้งชันโรง กศน.อำเภอป่าบอน 19 ม.ค. 2565
884 หนองคาย การทำอาหารและขนม กศน.อำเภอรัตนวาปี 19 ม.ค. 2565
885 ศรีสะเกษ งานเกษตร โรงเรียนบ้านกำแมด 19 ม.ค. 2565
886 หนองคาย การทำขนมทองพับ กศน.อำเภอเฝ้าไร่ 19 ม.ค. 2565
887 นครศรีธรรมราช อบรมการซ่อมเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 19 ม.ค. 2565
888 พัทลุง การเพ้นท์ผ้าบาติกและมัดย้อม กศน.อำเภอควนขนุน 19 ม.ค. 2565
889 สระแก้ว หลักสูตรการขับรถตัดอ้อยและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 19 ม.ค. 2565
890 สระแก้ว งานซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
891 สระแก้ว งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระเเสสลับ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
892 ศรีสะเกษ การทอผ้าขาวม้า กศน.อำเภอพยุห์ 18 ม.ค. 2565
893 ระยอง อาชีพติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 18 ม.ค. 2565
894 ประจวบคีรีขันธ์ การทำน้ำยาอเนกประสงค์(ทำน้ำยาซักผ้า) กศน.กุยบุรี 18 ม.ค. 2565
895 ประจวบคีรีขันธ์ การทำน้ำยาอเนกประสงค์(ทำน้ำยาถูพื้น) กศน.กุยบุรี 18 ม.ค. 2565
896 สระแก้ว โปรเเกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animations) วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
897 ชุมพร การทำทอดมันปลาอินทรียื โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 18 ม.ค. 2565
898 พัทลุง การทำสาคูไส้หมู กศน.อำเภอป่าบอน 18 ม.ค. 2565
899 สระแก้ว งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทโลหะและพลาสติก วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
900 หนองคาย ช่างเชื่อม กศน.อำเภอเฝ้าไร่ 18 ม.ค. 2565
901 สระแก้ว งานประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
902 สระแก้ว งานใบตองเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
903 สระแก้ว อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
904 สระแก้ว งานประดิษฐ์จากคริสตัส ลูกปัดและหิน วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
905 สระแก้ว งานประดิษฐ์จากคริสตัส ลูกปัดเเละหิน วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
906 สระแก้ว งานถนอมอาหาร วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
907 สระแก้ว หัตกรรมงานเชือก วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
908 สระแก้ว งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด เเละหิน วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
909 สระแก้ว โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
910 สระแก้ว งานตกเเต่งสถานที่ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
911 สระแก้ว โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
912 สระแก้ว งานเชื่อมช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
913 แพร่ การทำข้าวแตนน้ำแตงโม กศน.ตำบลแดนชุมพล 18 ม.ค. 2565
914 แพร่ ช่างปูน กศน.อำเภอสอง 18 ม.ค. 2565
915 สระแก้ว โปรเเกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวีดีทัศน์ (VDO) Ulead Video Studio วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
916 สระแก้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปออกเเบบหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
917 พัทลุง การทำผ้าบาติกและมัดย้อม กศน.อำเภอควนขนุน 18 ม.ค. 2565
918 สระแก้ว โปรเเกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปออกเเบบผังงาน วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
919 สระแก้ว งานตกเเต่งสถานที่ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
920 สระแก้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปออกเเบบงานนำเสนอ Microsoft powerpoint วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
921 สุราษฎร์ธานี การเปลี่ยนสีผม การทำไฮไลท์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 18 ม.ค. 2565
922 สระแก้ว โปรเเกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
923 สระแก้ว โปรเเกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟ Photoshop วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
924 สระแก้ว งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
925 สระแก้ว งานสร้างเว็บเพจเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
926 สระแก้ว โปรเเกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ Microsft publiher วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
927 สระแก้ว งานระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
928 สระแก้ว งานบริการจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
929 สระแก้ว งานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
930 หนองคาย การทำน้ำยาดันฝุ่น กศน.อำเภอเมืองหนองคาย 18 ม.ค. 2565
931 สระแก้ว งานซ่อมพัดลมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
932 สระแก้ว งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
933 สระแก้ว งานซ่อมเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
934 สระแก้ว งานซ่อมเครื่องไฟฟ้าภายในบ้าน วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
935 สระแก้ว งานติดตั้งเเละซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
936 สระแก้ว งานติดตั้งโซล่าเซลล์ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น 18 ม.ค. 2565
937 สงขลา ตัดผมชายเบื้องต้นทรงนักเรียนชาย โรงเรียนเสริมสวยอุราพร 17 ม.ค. 2565
938 สงขลา การดูแลผู้ป่วยติดเตียง จะนะอินเตอร์บริบาล 17 ม.ค. 2565
939 สระแก้ว หลักสูตรช่างปูน กศน.อำเภอโคกสูง 17 ม.ค. 2565
940 ประจวบคีรีขันธ์ การทำสบู่จากสับปะรด กศน.ปราณบุรี 17 ม.ค. 2565
941 ประจวบคีรีขันธ์ การทำอาหารว่าง กศน.ปราณบุรี 17 ม.ค. 2565
942 พังงา กระหรี่ปั๊บ วิทยาลียเทคนิคพังงา 17 ม.ค. 2565
943 ประจวบคีรีขันธ์ การสานกระจาดจากใบมะพร้าว กศน.กุยบุรี 17 ม.ค. 2565
944 สระแก้ว ช่างเชื่อม กศน.อำเภอวังน้ำเย็น 17 ม.ค. 2565
945 กาฬสินธุ์ งานซ่อมจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 17 ม.ค. 2565
946 พัทลุง การทำอาหารขนม กศน.อำเภอกงหรา 17 ม.ค. 2565
947 สุโขทัย ตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 17 ม.ค. 2565
948 พัทลุง การทำอาหารขนม กศน.อำเภอกงหรา 17 ม.ค. 2565
949 พัทลุง การทำสบู่สมุนไพร กศน.อำเภอกงหรา 17 ม.ค. 2565
950 ชุมพร การทำผ้าบาติก โรงเรียนบ้านบางหลง 17 ม.ค. 2565
951 พัทลุง การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นเชือก กศน.อำเภอกงหรา 17 ม.ค. 2565
952 พัทลุง การแปรรูปเห็ด กศน.อำเภอกงหรา 17 ม.ค. 2565
953 สงขลา วิชาโรตีมะตะบะ โรงเรียนเทพา 17 ม.ค. 2565
954 ชุมพร การทำกระเป๋าปาเต๊ะ กศน. อ.หลังสวน 17 ม.ค. 2565
955 ชุมพร การทำกระเป๋าผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ กศน.เมืองชุมพร 17 ม.ค. 2565
956 ชุมพร การชงกาแฟสด กศน. อ.เมืองชุมพร 17 ม.ค. 2565
957 หนองคาย โปรแกรมกราฟฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ 17 ม.ค. 2565
958 แพร่ การจัดสวนหย่อม กศน.ตำบลหัวเมือง 17 ม.ค. 2565
959 แพร่ การทำน้ำพริก กศน.ตำบลสะเอียบ 17 ม.ค. 2565
960 สกลนคร เบเกอรี่เพื่อการประกอบอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 17 ม.ค. 2565
961 ประจวบคีรีขันธ์ โดนัท-ขนมปัง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 17 ม.ค. 2565
962 ร้อยเอ็ด ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 17 ม.ค. 2565
963 สระแก้ว การเลี้ยงเป็ดอินทรีย์และการเเปรรูปไข่เค็ม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 17 ม.ค. 2565
964 พัทลุง การแปรรูปข้าวสังข์หยด กศน.อำเภอป่าพะยอม 16 ม.ค. 2565
965 ประจวบคีรีขันธ์ การจัดสวนหย่อม กศน.ทับสะแก 16 ม.ค. 2565
966 ชุมพร ช่างไฟฟ้า กศน. อ.ปะทิว 16 ม.ค. 2565
967 สุรินทร์ สระผม-เซ็ทผม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
968 สุรินทร์ ธุรกิจแซนวิส วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
969 สุรินทร์ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
970 สุรินทร์ ขนมไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
971 สุรินทร์ ขนมโตเกียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
972 สุรินทร์ การทำโดนัท วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
973 สุรินทร์ อาหารไทย ๔ ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
974 สุรินทร์ อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
975 สุรินทร์ เครื่องดื่มสมุนไพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
976 สุรินทร์ แกะสลักและผลไม้ในงานอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
977 สุรินทร์ การผสมเครื่องดื่มในงานจัดเลี้ยง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
978 ประจวบคีรีขันธ์ งานตรวจสอบระบบCan Bus ควบคุมไฟฟ้ารถยนต์โดยใข้เครื่องวิเคราะห์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 15 ม.ค. 2565
979 สุรินทร์ การทำโดนัท วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
980 สุรินทร์ ธุรกิจแซนวิส วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
981 สุรินทร์ เครื่องดื่มสมุนไพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
982 สุรินทร์ การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
983 ศรีสะเกษ งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 15 ม.ค. 2565
984 ประจวบคีรีขันธ์ การติดตั้งระบบเสียงเพื่องานบริการคาราโอเกะ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 15 ม.ค. 2565
985 ประจวบคีรีขันธ์ การทำผลิตภัณฑ์จักสานก้านมะพร้าว 1 อำเภอ 1 อาชีพ กศน.กุยบุรี 15 ม.ค. 2565
986 ประจวบคีรีขันธ์ การถักหมวกจากเชือกร่ม กศน.กุยบุรี 15 ม.ค. 2565
987 ประจวบคีรีขันธ์ การประกอบและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 15 ม.ค. 2565
988 ประจวบคีรีขันธ์ สานเส้นพลาสติก กศจ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 15 ม.ค. 2565
989 สงขลา การแปรรูปผลิตผลทางการประมง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 15 ม.ค. 2565
990 สงขลา การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 15 ม.ค. 2565
991 สงขลา การทำกระชังเพาะเลี้ยงปลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 15 ม.ค. 2565
992 ชุมพร การปลูกผักปลอดสารพิษ กศน. อ.ปะทิว 15 ม.ค. 2565
993 ชุมพร ช่างปูกระเบื้อง กศน.ปะทิว 15 ม.ค. 2565
994 กาฬสินธุ์ ขนมไทย วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 15 ม.ค. 2565
995 สุรินทร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตารางคำนวณ Microsoft Excel วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
996 สุราษฎร์ธานี การเปลื่ยนสีผม การทำไฮไลท์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 15 ม.ค. 2565
997 สุรินทร์ เครื่องดื่มสมุนไพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
998 สุรินทร์ ธุรกิจแซนด์วิช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
999 สุรินทร์ จัดดอกไม้แบบสากลเชิงธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 15 ม.ค. 2565
1000 สระแก้ว ธุรกิจขนมไทย กศน.อำเภอตาพระยา 14 ม.ค. 2565
1001 สระแก้ว ธุรกิจขนมไทย กศน.อำเภอตาพระยา 14 ม.ค. 2565
1002 ศรีสะเกษ การทอผ้าไหมมัดหมี่ กศน.อำเภอราษีไศล 14 ม.ค. 2565
1003 ศรีสะเกษ การสานตะกร้าไม้ไผ่ กศน.อำเภอเมืองจันทร์ 14 ม.ค. 2565
1004 ศรีสะเกษ การสานหมวกจากกก กศน.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 14 ม.ค. 2565
1005 ชุมพร การเพาะเห็ดฟาง กศน.ตำบลบางน้ำจืด 14 ม.ค. 2565
1006 สุราษฎร์ธานี งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 14 ม.ค. 2565
1007 นครศรีธรรมราช ไฟฟ้าเบื้องต้น วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 14 ม.ค. 2565
1008 ชุมพร วิชาการทำน้ำพริกกากหมู กศน.ตำบลทรัพย์อนันต์ 14 ม.ค. 2565
1009 สุราษฎร์ธานี กางเกงสมัยนิยม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 14 ม.ค. 2565
1010 สุราษฎร์ธานี เทคนิคการสร้างเเบบเเละตัดเย็บกระโปรงสุภาพสรี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 14 ม.ค. 2565
1011 สุราษฎร์ธานี การนวดหน้า วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 14 ม.ค. 2565
1012 สุราษฎร์ธานี งานปั้นเเป้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 14 ม.ค. 2565
1013 สุราษฎร์ธานี ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 14 ม.ค. 2565
1014 สุราษฎร์ธานี คุกกี้เเละเค้ก วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 14 ม.ค. 2565
1015 นครศรีธรรมราช การตลาดออนไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 14 ม.ค. 2565
1016 แพร่ การทำข้าวเกรียบปากหม้อสมุนไพร กศน.อำเภอลอง 13 ม.ค. 2565
1017 ระยอง งานเชื่อมโครงสร้างโลหะและติดตั้งแผ่นเมทัลชีท วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 13 ม.ค. 2565
1018 เลย หลักสูตรการทอผ้า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาด้วง 13 ม.ค. 2565
1019 ระยอง อาชีพช่างเชื่อมโครงสร้างโลหะและติดตั้งแผ่นเมทัลชีท วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 13 ม.ค. 2565
1020 พิษณุโลก คุกกี้และเค้ก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 13 ม.ค. 2565
1021 พัทลุง การปักลูกปัดและเสื่อมบนผ้าปาเต๊ะ กศน.อำเภอควนขนุน 13 ม.ค. 2565
1022 หนองคาย ช่างปูกระเบื่อง กศน.ท่าบ่อ 13 ม.ค. 2565
1023 หนองคาย ช่างก่อสร้าง กศน.ท่าบ่อ 13 ม.ค. 2565
1024 หนองคาย ช่างเชื่อม กศน.ท่าบ่อ 13 ม.ค. 2565
1025 หนองคาย ช่างทาสี กศน.ท่าบ่อ 13 ม.ค. 2565
1026 หนองคาย ช่างก่อสร้าง กศน.ท่าบ่อ 13 ม.ค. 2565
1027 หนองคาย ช่างไฟฟ้า กศน.ท่าบ่อ 13 ม.ค. 2565
1028 หนองคาย ช่างก่อสร้าง กศน.ท่าบ่อ 13 ม.ค. 2565
1029 หนองคาย ช่างก่อสร้าง กศน.ท่าบ่อ 13 ม.ค. 2565
1030 หนองคาย ช่างเชื่อม กศน.ท่าบ่อ 13 ม.ค. 2565
1031 ระยอง การทำหมี่กรอบ กศน.อำเภอบ้านค่าย 12 ม.ค. 2565
1032 แพร่ การขยายพันธ์ุพืช กศน.อำเภอลอง 12 ม.ค. 2565
1033 สระแก้ว หลักสูตรเเอร์เบื้องต้น กศน.อำเภอวคลองหาด 12 ม.ค. 2565
1034 พังงา ขนมเปี๊ยะ วิทยาลียเทคนิคพังงา 12 ม.ค. 2565
1035 สระแก้ว หลักสูตรช่างไฟฟ้า กศน.อำเภอคลองหาด 12 ม.ค. 2565
1036 สระแก้ว ช่างฝ้าเพดาน กศน.อำเภอวัฒนานคร 12 ม.ค. 2565
1037 หนองคาย กลุ่มทำไส้กรอกอีสาน กศน.อำเภอเฝ้าไร่ 12 ม.ค. 2565
1038 หนองคาย การสานเส้นพลาสติก กศน.อำเภอเฝ้าไร่ 12 ม.ค. 2565
1039 หนองคาย ช่างเชื่อม กศน.อำเภอรัตนวาปี 12 ม.ค. 2565
1040 พัทลุง การเลี้ยงด้วง กศน.อำเภอป่าบอน 12 ม.ค. 2565
1041 แพร่ การทำแคบหมู กศน.ตำบลสะเอียบ 12 ม.ค. 2565
1042 นครศรีธรรมราช อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 12 ม.ค. 2565
1043 พัทลุง การเพาะเห็ดนางฟ้า กศน.อำเภอควนขนุน 12 ม.ค. 2565
1044 ชุมพร การเพ้นท์เล็บ กศน.ตำบลท่าแซะ กศน. อ.ท่าแซะ 12 ม.ค. 2565
1045 พัทลุง วิชาการตกแต่งกระเป๋ากระจูด(ด้วยลูกปัด) กศน.อำเภอควนขนุน 12 ม.ค. 2565
1046 สระแก้ว ช่างเชื่อม กศน. อำเภอตาพระยา 11 ม.ค. 2565
1047 ศรีสะเกษ การสานกระติบข้าวจากคล้า กศน.อำเภอเบญจลักษ์ 11 ม.ค. 2565
1048 แพร่ งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพลอง 11 ม.ค. 2565
1049 ร้อยเอ็ด งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 11 ม.ค. 2565
1050 หนองคาย การทำอาหารและขนม กศน.อำเภอรัตนวาปี 11 ม.ค. 2565
1051 พัทลุง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กศน.อำเภอควนขนุน 11 ม.ค. 2565
1052 พัทลุง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กศน.อำเภอควนขนุน 11 ม.ค. 2565
1053 พัทลุง การทำขนมเดือนสิบ กศน.อำเภอควนขนุน 11 ม.ค. 2565
1054 พัทลุง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กศน.อำเภอควนขนุน 11 ม.ค. 2565
1055 ชุมพร วิชาการทำขนมจีบ กศน.ตำบลทรัพย์อนันต์ 11 ม.ค. 2565
1056 พัทลุง การสานกระเป๋ากระจูด กศน.อำเภอควนขนุน 11 ม.ค. 2565
1057 ชุมพร การทำน้ำพริกกากหมู กศน.ตำบลท่าแซะ กศน. อ.ท่าแซะ 11 ม.ค. 2565
1058 พังงา ขนมไทยยอดนิยม วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 11 ม.ค. 2565
1059 หนองคาย การทำปลาร้าบอง กศน.โพนพิสัย 11 ม.ค. 2565
1060 หนองคาย การทำกระถางปูนจากเศษผ้า กศน.โพนพิสัย 11 ม.ค. 2565
1061 หนองคาย การทำน้ำมันสมุนไพร กศน.โพนพิสัย 11 ม.ค. 2565
1062 หนองคาย ศิลปะการผูกผ้าประดับโต๊ะ กศน.โพนพิสัย 11 ม.ค. 2565
1063 หนองคาย การจัดดอกไม้ประดับในพิธีงานต่างๆ กศน.โพนพิสัย 11 ม.ค. 2565
1064 หนองคาย การทอเสื่อกก กศน. 11 ม.ค. 2565
1065 หนองคาย การทำพิมเสนน้ำ กศน.โพนพิสัย 11 ม.ค. 2565
1066 หนองคาย การทำน้ำมันเหลือง กศน.โพนพิสัย 11 ม.ค. 2565
1067 หนองคาย การทำขนมวาฟเฟิล กศน.โพนพิสัย 11 ม.ค. 2565
1068 ระยอง การทำผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก กศน.อำเภอบ้านค่าย 10 ม.ค. 2565
1069 ประจวบคีรีขันธ์ การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลไม้ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 10 ม.ค. 2565
1070 แพร่ การตัดเย็บเสื้อกระเหรี่ยงปักลายด้วยมือ กศน.อำเภอเมืองแพร่ (อบต.นาจักร ต.นาจักร อ.เมืองแพร่) 10 ม.ค. 2565
1071 สระแก้ว ช่างไม้ กศน.อำเภอตาพระยา 10 ม.ค. 2565
1072 ศรีสะเกษ ช่างตัดผมเบื้องต้น กศน.อำเภอขุนหาญ 10 ม.ค. 2565
1073 ศรีสะเกษ ช่างเชื่อม กศน.อำเภอโนนคูณ 10 ม.ค. 2565
1074 พิจิตร ตัดผมชาย ระดับ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 10 ม.ค. 2565
1075 สุรินทร์ พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 10 ม.ค. 2565
1076 สุรินทร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานสำนักงาน วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 10 ม.ค. 2565
1077 สุรินทร์ กระโปรงสมัยนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 10 ม.ค. 2565
1078 ระยอง อาชีพช่างออกแบบ และ ติดตั้งกระจกอะลูมิเนียม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 10 ม.ค. 2565
1079 ระยอง อาชีพช่างออกแบบและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 10 ม.ค. 2565
1080 แพร่ งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพลอง 10 ม.ค. 2565
1081 แพร่ งานซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค วิทยาลัยการอาชีพลอง 10 ม.ค. 2565
1082 สุโขทัย การจัดตกแต่งสถานที่เพื่ออาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 10 ม.ค. 2565
1083 สุรินทร์ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 10 ม.ค. 2565
1084 สุรินทร์ ช่างออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 10 ม.ค. 2565
1085 หนองคาย ช่างไม้ กศน.อำเภอเฝ้าไร่ 10 ม.ค. 2565
1086 หนองคาย ช่างทาสี กศน.อำเภอรัตนวาปี 10 ม.ค. 2565
1087 แพร่ การประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้าทอไทลื้อ กศน.อำเภอเมืองแพร่ (โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.บ้านถิ่น หมู่ 1) 10 ม.ค. 2565
1088 หนองคาย อาหารและขนม กศน.อำเภอรัตนวาปี 10 ม.ค. 2565
1089 แพร่ การปักลายผ้าด้วยมือ กศน.ตำบลบ้านกลาง 10 ม.ค. 2565
1090 ชุมพร ช่างก่อสร้าง กศน. อ.หลังสวน 10 ม.ค. 2565
1091 ศรีสะเกษ ช่างปูนเบื้องต้น โรงเรียนบ้านแทรง 10 ม.ค. 2565
1092 หนองคาย การแปรรูปอาหารและขขนม กศน.อำเภอรัตนวาปี 10 ม.ค. 2565
1093 หนองคาย ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น กศน.อำเภอรัตนวาปี 10 ม.ค. 2565
1094 หนองคาย การสานเส้นพลาสติก กศน.อำเภอเฝ้าไร่ 10 ม.ค. 2565
1095 นครศรีธรรมราช การแต่งหน้า วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 10 ม.ค. 2565
1096 นครศรีธรรมราช การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 10 ม.ค. 2565
1097 นครศรีธรรมราช เบเกอร์รี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) 10 ม.ค. 2565
1098 พังงา การออกแบบป้ายไวนิลด้วยโปแกรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 10 ม.ค. 2565
1099 หนองคาย กลุ่มทำขนมหวาน กศน.ท่าบ่อ 10 ม.ค. 2565
1100 พิษณุโลก การตรวจรับสินค้า วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 10 ม.ค. 2565
1101 อุดรธานี การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบโซลาเซลล์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 10 ม.ค. 2565
1102 อุดรธานี อาชีพออกแบบดีไซต์ Organie จัดดอกไม้/แต่งหน้าเจ้าสาว Prewedding (EtoE) ภายใต้ศูนย์ CEC จังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 10 ม.ค. 2565
1103 พิจิตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 10 ม.ค. 2565
1104 ประจวบคีรีขันธ์ งานเขียนแบบเครื่องมือกล 2 มิติด้วยโปรแกรม(CAD 2D) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 9 ม.ค. 2565
1105 ชุมพร ช่างไฟฟ้า กศน. อ.ปะทิว 9 ม.ค. 2565
1106 ชุมพร การแปรรูปปลา กศน. อ.ปะทิว 9 ม.ค. 2565
1107 ชุมพร การทำน้ำพริกกากหมู กศน. ตำบลสองพี่น้อง 9 ม.ค. 2565
1108 สุรินทร์ การห่อของขวัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1109 สุรินทร์ การเพ้นต์เล็บแฟนซี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1110 สุรินทร์ DIYผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1111 สุรินทร์ อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1112 สมุทรสงคราม ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ (เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 8 ม.ค. 2565
1113 กระบี่ สลักลายกระจกลงสีกากเพชร วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 8 ม.ค. 2565
1114 ประจวบคีรีขันธ์ การประกอบและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 8 ม.ค. 2565
1115 แพร่ ขับรถยนต์ วิทยาลัยการอาชีพลอง 8 ม.ค. 2565
1116 เลย การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 8 ม.ค. 2565
1117 กาฬสินธุ์ การขายออนไลน์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 8 ม.ค. 2565
1118 กาฬสินธุ์ งานซ่อมพัดลมไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 8 ม.ค. 2565
1119 สิงห์บุรี ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 8 ม.ค. 2565
1120 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ (เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 8 ม.ค. 2565
1121 พัทลุง การทำซูชิ กศน.อำเภอป่าบอน 8 ม.ค. 2565
1122 ปราจีนบุรี ช่างซ่อมจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 8 ม.ค. 2565
1123 ชุมพร ช่างไม้ กศน.อ.หลังสวน 8 ม.ค. 2565
1124 ปราจีนบุรี ช่างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 8 ม.ค. 2565
1125 ปราจีนบุรี ช่างจับจีบ ผูกผ้า จัดผ้า จัดดอกไม้ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 8 ม.ค. 2565
1126 ประจวบคีรีขันธ์ ช่างล้างเครื่องปรับอากาศในบ้านและสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 8 ม.ค. 2565
1127 นครศรีธรรมราช คุกกี้และเค้ก วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 8 ม.ค. 2565
1128 นครศรีธรรมราช การขายสินค้าออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 8 ม.ค. 2565
1129 นครศรีธรรมราช งานซิลล์สกรีนเบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 8 ม.ค. 2565
1130 สุรินทร์ สระผม-เซ็ทผม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1131 สุรินทร์ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1132 สุรินทร์ อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1133 ประจวบคีรีขันธ์ งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 8 ม.ค. 2565
1134 ประจวบคีรีขันธ์ ช่างล้างเครื่องปรับอากาศในบ้านและสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 8 ม.ค. 2565
1135 สุราษฎร์ธานี การนวดหน้า วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 8 ม.ค. 2565
1136 สุราษฎร์ธานี ขนมอบยอดนิยมเพื่อประกอบอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 8 ม.ค. 2565
1137 สุราษฎร์ธานี เสื้อเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 8 ม.ค. 2565
1138 สุราษฎร์ธานี เทคนิคพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 8 ม.ค. 2565
1139 สุราษฎร์ธานี การรวมดงดนตรีสากล วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 8 ม.ค. 2565
1140 สุราษฎร์ธานี งานติดตั้งโชล่าเซลล์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 8 ม.ค. 2565
1141 สุรินทร์ การแปรรูปอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1142 สุรินทร์ การร้อยลูกปัดคริสตัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1143 สุรินทร์ การแปรรูปอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1144 สุรินทร์ อาหารไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1145 สุรินทร์ การห่อของขวัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1146 สุรินทร์ การห่อของขวัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1147 สุรินทร์ การแปรรูปอาหาร(ผักหรือผลไม้) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1148 บุรีรัมย์ คุกกี้ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 8 ม.ค. 2565
1149 สุรินทร์ อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1150 ระยอง หลักสูตรนำพริกปรุงสำเร็จ(น้ำพริกกากหมู) กศน.อำเภอวังจันทร์ 8 ม.ค. 2565
1151 บุรีรัมย์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 8 ม.ค. 2565
1152 ระยอง หลักสูตรการทำซาลาเปา กศน.อำเภอวังจันทร์ 8 ม.ค. 2565
1153 สุรินทร์ งานตกแต่งสถานที่(จับจีบผ้าและผูกผ้า) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 8 ม.ค. 2565
1154 พัทลุง การทำขนมไทยจากใบคนที กศน.อำเภอศรีบรรพต 7 ม.ค. 2565
1155 สระแก้ว การทำไข่เค็มสมุนไพร โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองหาด 7 ม.ค. 2565
1156 ปราจีนบุรี งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 7 ม.ค. 2565
1157 พัทลุง การทำขนมวาฟเฟิล กศน.อำเภอป่าบอน 7 ม.ค. 2565
1158 หนองคาย การเลี้ยงปลาดุก กศน.อำเภอรัตนวาปี 7 ม.ค. 2565
1159 พัทลุง วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด กศน.อำเภอเขาชัยสน 7 ม.ค. 2565
1160 ชุมพร ช่างทาสี กศน. อ.หลังสวน 7 ม.ค. 2565
1161 ชุมพร ช่างเชื่อม กศน. อ.หลังสวน 7 ม.ค. 2565
1162 แพร่ การแปรรูปเนื้อหมู กศน.อำเภอเมืองแพร่ (ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 ต.ช่อแฮ) 7 ม.ค. 2565
1163 ระยอง หลักสูตรนำพริกปรุงสำเร็จ(น้ำพริกกากหมู) กศน.อำเภอวังจันทร์ 7 ม.ค. 2565
1164 ระยอง การปักริบบิ้นผ้า กศน.อำเภอวังจันทร์ 7 ม.ค. 2565
1165 แพร่ การทำตะกร้าเชือกฟาง กศน.อำเภอเมืองแพร่ (ศาลาชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 2 ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่) 6 ม.ค. 2565
1166 แพร่ การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง กศน.อำเภอลอง 6 ม.ค. 2565
1167 สระแก้ว ช่างไฟฟ้า กศน.อำเภอตาพระยา 6 ม.ค. 2565
1168 กาฬสินธุ์ ตัดผมชาย ระดับ1 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 6 ม.ค. 2565
1169 กาฬสินธุ์ งานตกแต่งสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 6 ม.ค. 2565
1170 แพร่ การปักลายผ้าด้วยมือ กศน.อำเภอเมืองแพร่(ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ต.แม่คำมี) 6 ม.ค. 2565
1171 แพร่ การทำน้ำพริกลาบและน้ำพริกแกงอ่อม กศน.ตำบลบ้านกลาง 6 ม.ค. 2565
1172 หนองคาย ช่างเสริมสวย กศน.โพธิ์ตาก 6 ม.ค. 2565
1173 ประจวบคีรีขันธ์ การทำผ้าบาติกประยุกต์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 6 ม.ค. 2565
1174 ระยอง หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์ กศน.อำเภอวังจันทร์ 6 ม.ค. 2565
1175 ระยอง หลักสูตรการทำข้าวเกรียบปากหม้อ กศน.อำเภอวังจันทร์ 6 ม.ค. 2565
1176 สระแก้ว ช่างเชื่อม กศน.ตาพระยา 5 ม.ค. 2565
1177 ศรีสะเกษ การจักรสานตะกร้าพลาสติก กศน.อำเภอบึงบูรพ์ 5 ม.ค. 2565
1178 ระยอง อาชีพช่างปูกระเบื้องยาง SPC วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 5 ม.ค. 2565
1179 ชุมพร ช่างเชื่อมโลหะพื้นฐาน กศน. อ.เมืองชุมพร 5 ม.ค. 2565
1180 ชุมพร ธุรกิจขนมไทย กศน. อ.เมืองชุมพร 5 ม.ค. 2565
1181 ชุมพร ธุรกิจขนมไทย กศน. อ.เมืองชุมพร 5 ม.ค. 2565
1182 ระยอง หลักสูตรการแปรรูปเห็ด(น้ำพริกเห็ด) กศน.อำเภอวังจันทร์ 5 ม.ค. 2565
1183 ศรีสะเกษ การปักลายเสื่อเก็บ กศน.อำเภอขุขันธ์ 4 ม.ค. 2565
1184 ศรีสะเกษ การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษเยื่อไผ่ กศน. อำเภอปรางค์กู่ 4 ม.ค. 2565
1185 ศรีสะเกษ การแส่วเสื้อ กศน.อำเภอกันทรารมย์ 4 ม.ค. 2565
1186 ศรีสะเกษ ดอกไม้ประดิษฐิ์จากใยบัว กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย 4 ม.ค. 2565
1187 ศรีสะเกษ การสานตระกร้าจากเชือกมัดฟาง กศน.อำเภอยางชุมน้อย 4 ม.ค. 2565
1188 สงขลา การทำครีมนวดสมุนไพร กศน.อำเภอหาดใหญ่ 4 ม.ค. 2565
1189 สงขลา การทำขนมบราวนี่ กศน.อำเภอหาดใหญ่ 4 ม.ค. 2565
1190 สงขลา การทำพวงกุญแจจากลูกปัด กศน.อำเภอหาดใหญ่ 4 ม.ค. 2565
1191 จันทบุรี เสริมสวยเบื้องต้น (เต็มหลักสูตร) วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 4 ม.ค. 2565
1192 ชุมพร โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ กศน. อ.ทุ่งตะโก (กศน.ตำบลตะโก) 4 ม.ค. 2565
1193 เพชรบูรณ์ งานซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 4 ม.ค. 2565
1194 ชุมพร โครงการงานไม้พื้นฐาน กศน. อ.ทุ่งตะโก (กศน.ตำบลปากตะโก) 4 ม.ค. 2565
1195 ชุมพร หลักสูตรงานปูนปั้น กศน. อ.ทุ่งตะโก (กศน.ตำบลทุ่งตะไคร) 4 ม.ค. 2565
1196 ชุมพร โครงการผลิตภันฑ์จากเห็ด กศน. อ.ทุ่งตะโก (กศน.ตำบลช่องไม้แก้ว) 4 ม.ค. 2565
1197 ศรีสะเกษ โครงงานอาชีพ (การสานตระกร้าจากเชือกมัดฟาง) โรงเรียนบ้านปราสาท 4 ม.ค. 2565
1198 หนองคาย ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก กศน.ท่าบ่อ 4 ม.ค. 2565
1199 ชุมพร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง กศน. อ.พะโต๊ะ 4 ม.ค. 2565
1200 หนองคาย ทอผ้าพื้นเมือง กศน.ท่าบ่อ 4 ม.ค. 2565
1201 หนองคาย ปลาแดดเดียวทอดกรอบ กศน.ท่าบ่อ 4 ม.ค. 2565
1202 หนองคาย กลุ่มทอเสื่่อกก กศน.อำเภอท่าบ่อ 4 ม.ค. 2565
1203 หนองคาย กลุ่มทำสบู่สมุนไพร กศน.ท่าบ่อ 4 ม.ค. 2565
1204 หนองคาย กลุ่มการทำยาหม่องสมุนไพร กศน.ท่าบ่อ 4 ม.ค. 2565
1205 สงขลา งานประดิษฐ์ของชำร่วย และของที่ระลึก วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 4 ม.ค. 2565
1206 สงขลา การจัดดอกไม้ในพิธีต่างๆ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 4 ม.ค. 2565
1207 หนองคาย กลุ่มการทำน้ำสมุนไพรจากใบกัญชา กศน.ท่าบ่อ 4 ม.ค. 2565
1208 สงขลา งานมาลัยมงคล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 4 ม.ค. 2565
1209 สงขลา ตัดผมชายระดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 4 ม.ค. 2565
1210 หนองคาย การทำพริกคั่วสมุนไพร กศน.ท่าบ่อ 4 ม.ค. 2565
1211 พัทลุง การปลูกการดูแลรักษาและการแปรรูปพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูล กศน.อำเภอควนขนุน 4 ม.ค. 2565
1212 สงขลา ตัดผมชายสไตส์นิยม วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 4 ม.ค. 2565
1213 พัทลุง การปลูกการดูแลรักษาและการแปรรูป พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูล กศน.อำเภอควนขนุน 4 ม.ค. 2565
1214 สงขลา สระผม-เซ็ทผม วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 4 ม.ค. 2565
1215 หนองคาย กลุ่มชงกาแฟและเครื่่องดื่ม กศน.ท่าบ่อ 4 ม.ค. 2565
1216 พัทลุง การปลูกการดูแลรักษาและการแปรรูป พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูล กศน.อำเภอควนขนุน 4 ม.ค. 2565
1217 สงขลา เทคนิคการซอยผม วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 4 ม.ค. 2565
1218 พัทลุง การปลูกการดูแลรักษาและการแปรรูป พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูล กศน.อำเภอควนขนุน 4 ม.ค. 2565
1219 สงขลา ลีลาศเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 4 ม.ค. 2565
1220 พัทลุง การปลูกการดูแลรักษาและการแปรรูป พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูล กศน.อำเภอควนขนุน 4 ม.ค. 2565
1221 สงขลา ขนมอบสมัยนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 4 ม.ค. 2565
1222 พัทลุง การปลูกการดูแลรักษาและการแปรรูป พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูล กศน.อำเภอควนขนุน 4 ม.ค. 2565
1223 สงขลา คุกกี้-เค้ก วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 4 ม.ค. 2565
1224 พัทลุง การปลูกการดูแลรักษาและการแปรรูป พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูล กศน.อำเภอควนขนุน 4 ม.ค. 2565
1225 พัทลุง การปลูกการดูแลรักษาและการแปรรูป พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูล กศน.อำเภอควนขนุน 4 ม.ค. 2565
1226 สงขลา เสื้อสมัยนิยม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 4 ม.ค. 2565
1227 พัทลุง การปลูกการดูแลรักษาและการแปรรูป พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในรูปแบบแคปซูล กศน.อำเภอควนขนุน 4 ม.ค. 2565
1228 สงขลา กางเกงสมัยนิยม 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 4 ม.ค. 2565