รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่
จังหวัด
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิด
วันที่เริ่มอบรม
1 บุรีรัมย์ พวงกุญแจผ้าพื้นเมือง วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 17 ส.ค. 2567
2 ลำปาง อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 1 ส.ค. 2567
3 บุรีรัมย์ ผ้ากันเปื้อน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 27 ก.ค. 2567
4 บุรีรัมย์ การติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในการเกษตร วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 26 ก.ค. 2567
5 ลำปาง กางเกงสตรีเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 22 ก.ค. 2567
6 ลำปาง ตัดผมชายระดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 22 ก.ค. 2567
7 ลำปาง การทำสีผมและการยืดผม วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 22 ก.ค. 2567
8 บุรีรัมย์ งานบริการจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 20 ก.ค. 2567
9 บุรีรัมย์ เค้กและการแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 17 ก.ค. 2567
10 สกลนคร ธุรกิจกาแฟ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 13 ก.ค. 2567
11 ลำปาง อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 13 ก.ค. 2567
12 เชียงราย งานบายศรีปากชาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 1 ก.ค. 2567
13 เชียงราย ธุรกิจชานมไข่มุก วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 1 ก.ค. 2567
14 เชียงราย อาหารจานเดียวประเภทเส้น วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 1 ก.ค. 2567
15 เชียงราย งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 1 ก.ค. 2567
16 เชียงราย การขยายพันธุ์พืช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 1 ก.ค. 2567
17 สกลนคร เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 22 มิ.ย. 2567
18 สกลนคร งานติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 12 มิ.ย. 2567
19 นครศรีธรรมราช งานก่ออิฐ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4 มิ.ย. 2567
20 นครศรีธรรมราช ช่างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคสิชล 25 พ.ค. 2567
21 ภูเก็ต ศิลปะการจับจีบผ้าเเละผูกผ้าเพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 24 พ.ค. 2567
22 ภูเก็ต มัคคุเทศก์น้อยเพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 24 พ.ค. 2567
23 ภูเก็ต ศิลปการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานเพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 24 พ.ค. 2567
24 ภูเก็ต อาหารว่างเเละเบอร์เกอร์รี่เพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 24 พ.ค. 2567
25 ภูเก็ต การซ่อมเเละบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 24 พ.ค. 2567
26 ภูเก็ต การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 24 พ.ค. 2567
27 ภูเก็ต การออกแบบ Infograohic เพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 24 พ.ค. 2567
28 นครศรีธรรมราช ตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2567
29 นครศรีธรรมราช คุ้กกี้และเค้ก วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2567
30 นครศรีธรรมราช เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2567
31 สกลนคร การขายออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อก้าวสู่มืออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 11 พ.ค. 2567
32 ตราด ขนมไทยยอดนิยม วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 1 พ.ค. 2567
33 อุตรดิตถ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวิดิทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 22 เม.ย. 2567
34 อุตรดิตถ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ Microsoft Publisher วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 22 เม.ย. 2567
35 ภูเก็ต การทำผ้ามัดย้อม วิทยาลัยเทคนิคถลาง 22 เม.ย. 2567
36 กระบี่ งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 1 เม.ย. 2567
37 อุตรดิตถ์ งานติดตั้งไฟ้านอกอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 25 มี.ค. 2567
38 อุตรดิตถ์ ขนมอบยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 24 มี.ค. 2567
39 กระบี่ งานเชื่อมเหล็กดัด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 13 มี.ค. 2567
40 กระบี่ งานเชื่อมเหล็กดัด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 13 มี.ค. 2567
41 กระบี่ ตกแต่งภูมิทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 13 มี.ค. 2567
42 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 13 มี.ค. 2567
43 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 13 มี.ค. 2567
44 อุตรดิตถ์ งานบริการจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 11 มี.ค. 2567
45 ระยอง งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 11 มี.ค. 2567
46 อุตรดิตถ์ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 9 มี.ค. 2567
47 อุตรดิตถ์ ขนมไทย วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 9 มี.ค. 2567
48 อุตรดิตถ์ จัดดอกไม้แบบสากล วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 9 มี.ค. 2567
49 ตราด งานติดตั้งโซล่าเซลล์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 9 มี.ค. 2567
50 ระยอง สมรรถนะอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน (สถานประกอบการ) วิทยาลัยเทคนิคระยอง 5 มี.ค. 2567
51 ระยอง ขนมไหว้เทพ (เทพมงคล-อุดมสมบูรณ์) วิทยาลัยเทคนิคระยอง 5 มี.ค. 2567
52 ระยอง การจัดทำชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยาลัยเทคนิคระยอง 5 มี.ค. 2567
53 นครศรีธรรมราช การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 4 มี.ค. 2567
54 นครศรีธรรมราช โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animations ) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 4 มี.ค. 2567
55 นครศรีธรรมราช งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 4 มี.ค. 2567
56 อุตรดิตถ์ ต่อเล็บอะคริลิคและการเพ้นท์เล็บ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 4 มี.ค. 2567
57 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 4 มี.ค. 2567
58 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 4 มี.ค. 2567
59 กระบี่ งานเชื่อมเหล็กดัด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 4 มี.ค. 2567
60 กระบี่ ตกแต่งภูมิทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 4 มี.ค. 2567
61 กระบี่ ตกแต่งภูมิทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 4 มี.ค. 2567
62 ระยอง ภาษาจีนกลางพื้นฐาน2 (เรียนคู่กับ ภาษาจีนกลางพื้นฐาน1) วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 มี.ค. 2567
63 ระยอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับทาเพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 มี.ค. 2567
64 ระยอง การทำสบู่สมุนไพร วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 มี.ค. 2567
65 ระยอง การทำสบู่สมุนไพร วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 มี.ค. 2567
66 ระยอง งานเพ้นสีเบ็ดเตล็ด วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 มี.ค. 2567
67 ระยอง อาชีพงานซ่อมพัดลมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 มี.ค. 2567
68 ระยอง งานประกอบโครงสร้างอลูมิเนียมโปรไฟล์ในระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 มี.ค. 2567
69 ระยอง ช่างสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 มี.ค. 2567
70 ระยอง สร้างโอกาสทางการพูด สู่เส้นทาง "พิธีกร" วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 มี.ค. 2567
71 ระยอง พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 มี.ค. 2567
72 ระยอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 มี.ค. 2567
73 ระยอง การผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 3 มี.ค. 2567
74 อุตรดิตถ์ งานออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกขั้นต้น วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 2 มี.ค. 2567
75 ระยอง นักพูดเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคระยอง 27 ก.พ. 2567
76 ระยอง การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC วิทยาลัยเทคนิคระยอง 27 ก.พ. 2567
77 ระยอง ภาษาจีนกลางพื้นฐาน1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 27 ก.พ. 2567
78 ระยอง อาชีพสร้างลำโพงบลูทูธแบบพกพา วิทยาลัยเทคนิคระยอง 27 ก.พ. 2567
79 ระยอง อาชีพงานสร้างกระเช้าไม้ กระเช้าจัดงานของขวัญ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 27 ก.พ. 2567
80 ระยอง นักวางแผนภาษี วิทยาลัยเทคนิคระยอง 27 ก.พ. 2567
81 ระยอง การแพ็คสินค้าในคลังสินค้า วิทยาลัยเทคนิคระยอง 27 ก.พ. 2567
82 ระยอง อาชีพการจัดกระเช้าของขวัญ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 27 ก.พ. 2567
83 ระยอง อาชีพการผลิตพวงกุญแจ DIY วิทยาลัยเทคนิคระยอง 27 ก.พ. 2567
84 ระยอง งานผสมเครื่องดื่มค็อกเทลขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคระยอง 27 ก.พ. 2567
85 ระยอง อาชีพยูทูปเบอร์อย่างมืออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 27 ก.พ. 2567
86 นครศรีธรรมราช การเดโคพาส วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
87 นครศรีธรรมราช ระบบโซล่าเซลส์เพื่อการเกษตร วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
88 นครศรีธรรมราช การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
89 นครศรีธรรมราช งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัด CNC วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
90 นครศรีธรรมราช ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
91 นครศรีธรรมราช งานสี วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
92 นครศรีธรรมราช งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
93 นครศรีธรรมราช งานบริการบำรุงรักษาเครื่องไดหญ้าแบบสะพาย วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
94 นครศรีธรรมราช โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ Google"s document solution For businss วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
95 นครศรีธรรมราช เทียนหอมสมุนไพร วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
96 นครศรีธรรมราช โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
97 อุตรดิตถ์ อาหารไทยยอดนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 17 ก.พ. 2567
98 อุตรดิตถ์ ขนมไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 17 ก.พ. 2567
99 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 10 ก.พ. 2567
100 กระบี่ งานเชื่อมเหล็กดัด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 10 ก.พ. 2567
101 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 10 ก.พ. 2567
102 กระบี่ ตกแต่งภูมิทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 10 ก.พ. 2567
103 กระบี่ การจัดสวน วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 10 ก.พ. 2567
104 ระยอง ระบบเครื่องยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 10 ก.พ. 2567
105 ระยอง ระบบส่งกำลังรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 10 ก.พ. 2567
106 ระยอง ระบบเครื่องล่างรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 10 ก.พ. 2567
107 กาญจนบุรี asd asd 7 ก.พ. 2567
108 นครศรีธรรมราช โดนัทจิ๋ว วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 5 ก.พ. 2567
109 ระยอง โปรแกรมซีเอ็นซีงานกัด วิทยาลัยเทคนิคระยอง 4 ก.พ. 2567
110 ตราด ขนมเปี๊ยะ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 1 ก.พ. 2567
111 นครศรีธรรมราช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลาดุก) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 1 ก.พ. 2567
112 ระยอง การปูพื้นลามิเนต และทำโต๊ะไม้ขาเหล็ก วิทยาลัยเทคนิคระยอง 28 ม.ค. 2567
113 ภูเก็ต กาแฟสด วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 10 ธ.ค. 2566
114 นครศรีธรรมราช งานมุ้งลวดอลูมิเนียม วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 1 ธ.ค. 2566
115 ภูเก็ต เสื้อสมันนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 28 พ.ย. 2566
116 ภูเก็ต เทคนิคการฟอกสีเเละทำสีบนเส้นผม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 28 พ.ย. 2566
117 ภูเก็ต เสื้อเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 ต.ค. 2566
118 ภูเก็ต เทคนิคการฟอกสีเเละทำสีบนเส้นผม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
119 ภูเก็ต การสปาหน้ากับเทคโนโลยีความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
120 ภูเก็ต เทคนิคการตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
121 ภูเก็ต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
122 ภูเก็ต งานประดิษฐ์ของชำร่วยเเละขอที่ระลึก วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
123 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์เเละสารสนเทศเพื่องานอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
124 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
125 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์กราฟฟิกพื้นฐาน 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
126 ภูเก็ต อาหารพื้นเมือง 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
127 ภูเก็ต อาหารพื้นเมือง 4 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
128 ภูเก็ต งานบริการรถจักรยานยนต์ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
129 ภูเก็ต การตัดผมชาย 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
130 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16 ต.ค. 2566
131 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16 ต.ค. 2566
132 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16 ต.ค. 2566
133 กระบี่ งานเชื่อมเหล็กดัด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16 ต.ค. 2566
134 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16 ต.ค. 2566
135 ภูเก็ต ขนมอบ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 16 ต.ค. 2566
136 ภูเก็ต ตัดเล็บเพ้นเล็บ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 13 ต.ค. 2566
137 นครศรีธรรมราช งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2 ต.ค. 2566
138 นครศรีธรรมราช งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2 ต.ค. 2566
139 นครศรีธรรมราช โปรแกรมสำเร็จรูป Microsolf word วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2 ต.ค. 2566
140 นครศรีธรรมราช งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2 ต.ค. 2566
141 นครศรีธรรมราช จัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2 ต.ค. 2566
142 นครศรีธรรมราช จีบผ้าระบายตกแต่งโต๊ะ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2 ต.ค. 2566

Copyright © 2021 ระบบ CEC ออกแบบและพัฒนาระบบโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี. All rights reserved.