รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่
จังหวัด
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิด
วันที่เริ่มอบรม
1 นครศรีธรรมราช ทรงผมวินเทจ (ผมชาย) วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 5 ส.ค. 2567
2 นครศรีธรรมราช การแต่งหน้าปรับบุคลิกภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 8 ก.ค. 2567
3 นครศรีธรรมราช ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 1 ก.ค. 2567
4 นครศรีธรรมราช เค้กและการแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 17 มิ.ย. 2567
5 นครศรีธรรมราช เสื่อสมัยนิยม 2 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 17 มิ.ย. 2567
6 นครศรีธรรมราช เบเกอรี่เพื่อการค้า วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 10 มิ.ย. 2567
7 นครศรีธรรมราช งานก่ออิฐ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4 มิ.ย. 2567
8 นครศรีธรรมราช ช่างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคสิชล 25 พ.ค. 2567
9 นครศรีธรรมราช ตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2567
10 นครศรีธรรมราช ขนมอบ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2567
11 นครศรีธรรมราช ช่างเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2567
12 นครศรีธรรมราช ชุดติดกัน วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2567
13 ตราด ขนมไทยยอดนิยม วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 1 พ.ค. 2567
14 อุตรดิตถ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปตัดต่อวิดิทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 22 เม.ย. 2567
15 อุตรดิตถ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ Microsoft Publisher วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 22 เม.ย. 2567
16 อุตรดิตถ์ งานติดตั้งไฟ้านอกอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 25 มี.ค. 2567
17 อุตรดิตถ์ ขนมอบยอดนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 24 มี.ค. 2567
18 กระบี่ งานเชื่อมเหล็กดัด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 13 มี.ค. 2567
19 กระบี่ งานเชื่อมเหล็กดัด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 13 มี.ค. 2567
20 กระบี่ ตกแต่งภูมิทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 13 มี.ค. 2567
21 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 13 มี.ค. 2567
22 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 13 มี.ค. 2567
23 อุตรดิตถ์ งานบริการจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 11 มี.ค. 2567
24 นครศรีธรรมราช การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 4 มี.ค. 2567
25 นครศรีธรรมราช โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animations ) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 4 มี.ค. 2567
26 นครศรีธรรมราช งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 4 มี.ค. 2567
27 อุตรดิตถ์ ต่อเล็บอะคริลิคและการเพ้นท์เล็บ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 4 มี.ค. 2567
28 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 4 มี.ค. 2567
29 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 4 มี.ค. 2567
30 กระบี่ งานเชื่อมเหล็กดัด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 4 มี.ค. 2567
31 กระบี่ ตกแต่งภูมิทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 4 มี.ค. 2567
32 กระบี่ ตกแต่งภูมิทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 4 มี.ค. 2567
33 อุตรดิตถ์ งานออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกขั้นต้น วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 2 มี.ค. 2567
34 อุตรดิตถ์ เค้กและการแต่งหน้าเค้ก วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 2 มี.ค. 2567
35 อุตรดิตถ์ ขนมไทย วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 2 มี.ค. 2567
36 อุตรดิตถ์ จัดดอกไม้แบบสากล วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 2 มี.ค. 2567
37 นครศรีธรรมราช การเดโคพาส วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
38 นครศรีธรรมราช ระบบโซล่าเซลส์เพื่อการเกษตร วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
39 นครศรีธรรมราช การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
40 นครศรีธรรมราช งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัด CNC วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
41 นครศรีธรรมราช ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
42 นครศรีธรรมราช งานสี วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
43 นครศรีธรรมราช งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
44 นครศรีธรรมราช งานบริการบำรุงรักษาเครื่องไดหญ้าแบบสะพาย วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
45 นครศรีธรรมราช โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ Google"s document solution For businss วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
46 นครศรีธรรมราช เทียนหอมสมุนไพร วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
47 นครศรีธรรมราช โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 19 ก.พ. 2567
48 อุตรดิตถ์ อาหารไทยยอดนิยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 17 ก.พ. 2567
49 อุตรดิตถ์ ขนมไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 17 ก.พ. 2567
50 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 10 ก.พ. 2567
51 กระบี่ งานเชื่อมเหล็กดัด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 10 ก.พ. 2567
52 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 10 ก.พ. 2567
53 กระบี่ ตกแต่งภูมิทัศน์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 10 ก.พ. 2567
54 กระบี่ การจัดสวน วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 10 ก.พ. 2567
55 กาญจนบุรี asd asd 7 ก.พ. 2567
56 นครศรีธรรมราช โดนัทจิ๋ว วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 5 ก.พ. 2567
57 ตราด ขนมเปี๊ยะ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 1 ก.พ. 2567
58 นครศรีธรรมราช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลาดุก) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 1 ก.พ. 2567
59 ภูเก็ต กาแฟสด วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 10 ธ.ค. 2566
60 นครศรีธรรมราช งานมุ้งลวดอลูมิเนียม วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 1 ธ.ค. 2566
61 ภูเก็ต เสื้อสมันนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 28 พ.ย. 2566
62 ภูเก็ต เทคนิคการฟอกสีเเละทำสีบนเส้นผม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 28 พ.ย. 2566
63 ภูเก็ต เสื้อเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 ต.ค. 2566
64 ภูเก็ต เทคนิคการฟอกสีเเละทำสีบนเส้นผม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
65 ภูเก็ต การสปาหน้ากับเทคโนโลยีความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
66 ภูเก็ต เทคนิคการตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
67 ภูเก็ต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
68 ภูเก็ต งานประดิษฐ์ของชำร่วยเเละขอที่ระลึก วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
69 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์เเละสารสนเทศเพื่องานอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
70 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
71 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์กราฟฟิกพื้นฐาน 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
72 ภูเก็ต อาหารพื้นเมือง 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
73 ภูเก็ต อาหารพื้นเมือง 4 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
74 ภูเก็ต งานบริการรถจักรยานยนต์ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
75 ภูเก็ต การตัดผมชาย 2 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
76 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16 ต.ค. 2566
77 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16 ต.ค. 2566
78 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16 ต.ค. 2566
79 กระบี่ งานเชื่อมเหล็กดัด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16 ต.ค. 2566
80 กระบี่ งานสีและเคลือบผิว วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 16 ต.ค. 2566
81 ภูเก็ต ขนมอบ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 16 ต.ค. 2566
82 ภูเก็ต ตัดเล็บเพ้นเล็บ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 13 ต.ค. 2566
83 นครศรีธรรมราช งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2 ต.ค. 2566
84 นครศรีธรรมราช งานซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2 ต.ค. 2566
85 นครศรีธรรมราช โปรแกรมสำเร็จรูป Microsolf word วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2 ต.ค. 2566
86 นครศรีธรรมราช งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2 ต.ค. 2566
87 นครศรีธรรมราช จัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2 ต.ค. 2566
88 นครศรีธรรมราช จีบผ้าระบายตกแต่งโต๊ะ วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 2 ต.ค. 2566

Copyright © 2021 ระบบ CEC ออกแบบและพัฒนาระบบโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี. All rights reserved.