คลิกแผนที่เพื่อดูหลักสูตรที่เปิดสอน

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ทั้งหมด

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนล่าสุด

ลำดับที่
จังหวัด
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิด
วันที่เริ่มอบรม
1 สกลนคร ธุรกิจกาแฟ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 13 ก.ค. 2567
2 สกลนคร เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 22 มิ.ย. 2567
3 สกลนคร งานติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 12 มิ.ย. 2567
4 นครศรีธรรมราช เบเกอรี่เพื่อการค้า วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 10 มิ.ย. 2567
5 นครศรีธรรมราช งานก่ออิฐ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 4 มิ.ย. 2567
6 นครศรีธรรมราช ช่างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคสิชล 25 พ.ค. 2567
7 ภูเก็ต ศิลปะการจับจีบผ้าเเละผูกผ้าเพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 24 พ.ค. 2567
8 ภูเก็ต มัคคุเทศก์น้อยเพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 24 พ.ค. 2567
9 ภูเก็ต ศิลปการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานเพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 24 พ.ค. 2567
10 ภูเก็ต อาหารว่างเเละเบอร์เกอร์รี่เพื่ออาชีพ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 24 พ.ค. 2567