คลิกแผนที่เพื่อดูหลักสูตรที่เปิดสอน

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ทั้งหมด

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนล่าสุด

ลำดับที่
จังหวัด
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิด
วันที่เริ่มอบรม
1 บุรีรัมย์ พวงกุญแจผ้าพื้นเมือง วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 17 ส.ค. 2567
2 ลำปาง อาหารว่างยอดนิยม วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง 1 ส.ค. 2567
3 บุรีรัมย์ ผ้ากันเปื้อน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 27 ก.ค. 2567
4 บุรีรัมย์ การติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในการเกษตร วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 26 ก.ค. 2567
5 ลำปาง กางเกงสตรีเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 22 ก.ค. 2567
6 ลำปาง ตัดผมชายระดับ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 22 ก.ค. 2567
7 ลำปาง การทำสีผมและการยืดผม วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 22 ก.ค. 2567
8 บุรีรัมย์ งานบริการจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง 20 ก.ค. 2567
9 บุรีรัมย์ เค้กและการแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสตึก 17 ก.ค. 2567
10 สกลนคร ธุรกิจกาแฟ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 13 ก.ค. 2567