คลิกแผนที่เพื่อดูหลักสูตรที่เปิดสอน

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ทั้งหมด

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนล่าสุด

ลำดับที่
จังหวัด
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิด
วันที่เริ่มอบรม
1 กาญจนบุรี asd 444 30 ก.ย. 2565
2 สุราษฎร์ธานี มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส วิทยาลัยการอาชีพไชยา 30 ก.ย. 2565
3 น่าน งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง วิทยาลัยเทคนิคน่าน 29 ก.ย. 2565
4 ชัยนาท อาหารว่างประเภทคาว วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 28 ก.ย. 2565
5 ชัยนาท อาหารว่างประเภทหวาน วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 28 ก.ย. 2565
6 สุราษฎร์ธานี งานติดฟิลม์กรองแสงรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 27 ก.ย. 2565
7 สุราษฎร์ธานี จัดดอกไม้แสดงความยินดี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 27 ก.ย. 2565
8 สุราษฎร์ธานี การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 26 ก.ย. 2565
9 ระยอง ชงเครื่องดื่มปาร์ตี้ไร้แอลกอฮอล์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง 25 ก.ย. 2565
10 อุทัยธานี การจัดแจกันดอกไม้ วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 24 ก.ย. 2565