คลิกแผนที่เพื่อดูหลักสูตรที่เปิดสอน

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ทั้งหมด

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนล่าสุด

ลำดับที่
จังหวัด
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิด
วันที่เริ่มอบรม
1 ภูเก็ต กาแฟสด วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 10 ธ.ค. 2566
2 ภูเก็ต เสื้อสมันนิยม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 28 พ.ย. 2566
3 ภูเก็ต เทคนิคการฟอกสีเเละทำสีบนเส้นผม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 28 พ.ย. 2566
4 ภูเก็ต เสื้อเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 17 ต.ค. 2566
5 ภูเก็ต เทคนิคการฟอกสีเเละทำสีบนเส้นผม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
6 ภูเก็ต การสปาหน้ากับเทคโนโลยีความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
7 ภูเก็ต เทคนิคการตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
8 ภูเก็ต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
9 ภูเก็ต งานประดิษฐ์ของชำร่วยเเละขอที่ระลึก วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566
10 ภูเก็ต คอมพิวเตอร์เเละสารสนเทศเพื่องานอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 17 ต.ค. 2566