คลิกแผนที่เพื่อดูหลักสูตรที่เปิดสอน

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ทั้งหมด

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนล่าสุด

ลำดับที่
จังหวัด
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิด
วันที่เริ่มอบรม
1 ระยอง งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 25 ก.ย. 2566
2 สุโขทัย โครงการฝึกทักษะอาชีพนักเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 4.0 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 18 ก.ย. 2566
3 ภูเก็ต บายศรีมรโอกาสต่างๆ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 9 ก.ย. 2566
4 ภูเก็ต การตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 9 ก.ย. 2566
5 ระยอง เทคนิคการออกแบบสื่อโฆษณาด้วยการตลาดออกไลน์เพื่อสร้างผู้ประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 19 ส.ค. 2566
6 สุโขทัย หลักสูตร PESTRY BAKEY วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 14 ส.ค. 2566
7 สุราษฎร์ธานี หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะประเภทหลังคาโครงเหล็ก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี - อำเภอดอนสัก 11 ส.ค. 2566
8 ภูเก็ต ช่างเชื่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 8 ก.ค. 2566
9 ภูเก็ต ต่อเล็บเพ้นท์เล็บ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 8 ก.ค. 2566
10 ภูเก็ต ช่างไม้ DIY วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค 8 ก.ค. 2566