คลิกแผนที่เพื่อดูหลักสูตรที่เปิดสอน

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ทั้งหมด

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนล่าสุด

ลำดับที่
จังหวัด
หลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิด
วันที่เริ่มอบรม
1 สุราษฎร์ธานี หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะประเภทหลังคาโครงเหล็ก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี - อำเภอดอนสัก 11 ส.ค. 2566
2 ปราจีนบุรี หลักสูตรการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2566
3 ปราจีนบุรี หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานต์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2566
4 ปราจีนบุรี หลักสูตรการประกอบอาหารว่าง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 27 พ.ค. 2566
5 นครศรีธรรมราช ตัดผมชาย วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 22 พ.ค. 2566
6 นครศรีธรรมราช ช่างเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 22 พ.ค. 2566
7 นครศรีธรรมราช ชุดติดกัน วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 22 พ.ค. 2566
8 นครศรีธรรมราช งานหล่อเรซิ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2566
9 สุราษฎร์ธานี ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 วิทยาลัยการอาชีพไชยา 20 พ.ค. 2566
10 เชียงราย เบเกอรี่ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 17 พ.ค. 2566